Tallózás témavezető(k) szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 127.

Sulics Petra, (2017) „Elolvadt a világ, de a közepén, anya ül és ott ülök az ölében én". A korai anya-gyermek kapcsolat és a kötődés jelentőségéről. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ráczkó Eszter, (2017) Flow élmény a pedagógiában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rigóné Horváth Mónika Piroska, (2017) Kisgyermeket nevelő apák napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Enikő, (2017) A gyermeki világkép, gyermekkultúra. A mese, a televízió és az internet hatása a gyermeki világkép, gyermeki gondolkodás fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Eszter, (2017) A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pintér Eliza Mária, (2017) A kisgyermekkori nevelés összehasonlítása Magyarországon és az Egyesült Államokban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Károly, (2017) A tanórán kívüli nevelés + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fürjné Nyeste Edit, (2017) Nevelés a 21. században + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koroncziné Nagy Mariann, (2016) A 250 éves Eötvös József gimnázium története. Az oktatás-nevelés változásai a tatai gimnázium életében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Igler Bernadett, (2016) Apa-gyermek kapcsolat. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vas Mónika Krisztina, (2016) Az anya-szerep, az anya-apa-gyermek kapcsolat, annak történeti alakulása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Polai Anna, (2016) Az apák szerepe a gyermeknevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Trencséni Mónika, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mártonné Andrássy Szilvia, (2016) Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai - a pedagógus-életpályamodell + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sárközi Réka, (2016) Az óvodapedagógus szerepe az alapkompetenciák fejlesztésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalkóczkáné Nagy Andrea, (2016) Az óvodáskorú gyermek fejlődésének kritikus tényezői. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Várhelyi Ildikó Alexandra, (2016) Az óvodáskorú gyermek fejlődésének kritikus tényezői. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabóné Szeiler Judit, (2016) Egy különleges bánásmódot igénylő gyermek esetének bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Turzóné Lázár Zsanett, (2016) Erkölcsi nevelés az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóthné Szakály Lilian Mária, (2016) Iskola és társadalom. Körkép a soproni iskolákról + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kabályiné Varga Judit, (2016) Kisgyermeknevelés- és bölcsődetörténet. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hajnóczi-Varga Tünde Mária, (2016) Korai képzés, avagy túlterhelés? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czuppon Jenő, (2016) Makarenkótól a munkaiskoláig. Oktatás politika és nevelés az ’50- es években + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vargáné Nógrádi Gyöngyi, (2016) "Mi a pálya?" Serdülőkori pályaválasztási döntések hátterének feltérképezése + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szepesi Anita, (2016) Mit jelent a család a mai óvodáskorú gyermekek számára? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Tünde, (2016) A Pikler-módszer és megjelenése napjaink bölcsődei módszertanában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognár Amália, (2016) Portfólió - Bognár Amália. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Döbrentei Zsuzsanna, (2016) Portfólió - Döbrentei Zsuzsanna. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovácsné Csik Dóra, (2016) Portfólió - Kovácsné Csik Dóra. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Laposa Dóra Katalin, (2016) Portfólió - Laposa Dóra Katalin. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Horváth Éva, (2016) Projektpedagógia a gyakorlatban. Egészségprojekt bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

László Dóra, (2016) Természettudományos világkép formálásának lehetőségei óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalló Ibolya, (2016) Változó világ, változó gyermekellátás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jakabné Rácz Ildikó, (2016) A bölcsődei kompetenciafejlesztés útjai és dimenziói. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kontor Anett, (2016) A bölcsődei nevelők motiváltsága. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Mónika Katalin, (2016) A kisgyermekkori tanulás a mozgás, a szeretet és a tapasztalat tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Peresztegi Gerda Nedda, (2016) A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hajzer Miklósné, (2016) Áldás vagy átok? - avagy a pedagógusok viszonyulása a tehetséggondozáshoz + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szlotta Hajnalka, (2016) A projektmódszer alkalmazhatósága a kisgyermek-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pekárné Turcsányi Éva, (2016) A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Heiner Katalin, (2016) Értelmi, érzelmi, szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei óvodás gyermekeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pócza Petra, (2016) Családi kommunikáció + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pinczés Mariann, (2016) Migrációs folyamatok a XXI. században. Magyar migráció a XXI. században különböző történelmi korok tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rusznyák Éva, (2016) Ménfőcsanak elemi szintű oktatása 1919-1939 között + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bálintné Horváth Erika, (2016) Portfólió - Bálintné Horváth Erika. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Katona Györgyné, (2016) Portfólió - Katona Györgyné. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Petrikovits Dóra, (2016) Tolsztoj pedagógiai paradigmaváltásának megvalósíthatósága a modern kompetenciák tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Daghefli Adrienn, (2016) A felsőoktatásban dolgozó oktató személyisége a hallgatók szemével + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kozák Csaba, (2016) A kimondhatatlan nevű miniszter: gróf Klebelsberg Kunó oktatási reformjai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyabronka Magdolna, (2016) A kisgyermekkori matematikai tapasztalatszerzés a Montessori-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farnady-Landerl Viktória, (2016) A kisgyermekkori személyes- és szociális kompetenciák neuropedagógiai vonatkozásai. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Detre Zsuzsanna, (2016) A kognitív kompetenciák és érzelmi tényezők neuropedagógiai vonatkozásai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Talabér Lajosné, (2016) Életmód és mentalitás változása a soproni Róth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola Kollégiumában a XX. század közepétől napjainkig + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Maráczi Rea, (2016) Életsegítő, tanító mesék felnőtteknek + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Juhász Gabriella, (2016) A magyar népmese hatása a gyermeki világkép alakulására + Portólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mendéné Lajtai Krisztina, (2016) A sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes integrációja. A soproni többségi általános iskolák integrációs feltételrendszerének érvényesülése az intézményvezetők és pedagógusok attitűdje alapján + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Babosné Fritz Júlia, (2015) Innováció a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktató Iskolában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Demeter-Vörös Andrea, (2015) Mesélés kicsit másképp...azaz az interaktív mesélés előnyei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Heer Anita, (2015) Portfólió - Heer Anita. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Somogyi Zoltán, (2015) Portfólió - Somogyi Zoltán. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végh Gábor, (2015) Portfólió - Végh Gábor. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Módos Mónika, (2015) A digitális média hatása a gyermeki világképre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pleiveisz Adrienn, (2015) A szülő-gyermek kapcsolat alakulása napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp Orsolya, (2015) Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ágostonné Albrecht Éva, (2015) Az adaptív nevelés gyakorlata a győrsövényházi iskolában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Herold Zsófia, (2015) Az anyaszerep paradigmatikus változásai az ezredfordulón. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Wagnerné Istvánfi Erika, (2015) Az iskolarendszeren kívüli kisgyermekkori tanulási helyzetek a konstruktivista pedagógia szolgálatában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csabai Anikó, (2015) Gyermek a zsidó és keresztény kultúrában. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Füredi Eszter, (2015) Portfólió - Füredi Eszter. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Héreginé Nagy Márta, (2015) Portfólió - Héreginé Nagy Márta. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rétfalvi Péter, (2015) Portfólió - Rétfalvi Péter. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Révészné Pálfi Krisztina, (2015) Portfólió - Révészné Pálfi Krisztina. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Árpásiné Nagy Andrea, (2015) Portfólió - Árpásiné Nagy Andrea. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Árvay Péter, (2015) Portfólió - Árvay Péter. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jagadics Renáta, (2014) Az adaptív nevelés kérdései a bölcsődében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kuti Adrienn, (2014) Bármit csinálhat, ami nyitogatja a szemét -Az óvodai tehetségígéretek gondozásának egy jó példája-. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Vivien, (2014) Gyermeknevelő intézmények történetek feldolgozása fejezetek a csóti óvoda történetéből. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Rita, (2014) Hogyan látom én a világot? Az 5-7 éves gyermekek világképe a 21. században. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Magony Béla, (2014) Portfólió - Magony Béla. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mosolits Lászlóné, (2014) Portfólió - Mosolits Lászlóné. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Györgyi, (2014) Portfólió - Nagy Györgyi. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Siska Brigitta, (2014) Portfólió - Siska Brigitta. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Dóra Annamária, (2014) Szeress, hogy szeretni tudjak. A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz az érzelmek tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Dóra, (2014) Testvérféltékenység kisgyermekkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gigler Kitti, (2014) A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kassai Anita, (2014) A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Diána Viktória, (2014) A kisgyermek étkezési szokásainak kialakulása születéstől az önálló étkezésig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Császár Dóra, (2014) A kultúra és a nevelés összehasonlítása Magyarországon és Dél-Koreában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sipőcz Dorottya, (2014) A posztmodern kor és a gyermekek A média gyermekekre gyakorolt hatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gellén-Szabó Edina, (2014) A tanulásszervezés új útjai: projekt az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tolnai Adrienn, (2013) Anyaszerep, anya- apa- gyermek kapcsolat alakulása a rendszerváltás után. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognárné Pál Katalin, (2013) Az anyaszerep változásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kürthy Júlia Léna, (2013) Az anyaszerep és annak változásai az utóbbi évtizedekben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bartal Csenge Kata, (2013) A Csillagsziget Bölcsőde történeti fejlődése a kisgyermekkori nevelés és gondozás tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marth Józsefné, (2013) Iskolatörténet az oktatáspolitika tükrében + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács Árpád, (2013) Jó gyakorlatok az osztályfőnöki munkában + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Elekes-Pusoma Szilvia, (2013) Keresztény iszlám gyermekkép - avagy a gyermek helyzete a középkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Etzlné Lőrincz Ildikó, (2013) Kisgyermeket nevelő apák az ezredfordulón. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Torma Orsolya, (2013) Kisgyermeknevelés a zsidó kultúrában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szentesné Pődör Ildikó, (2013) Kooperatív tanulás - a projekt módszer + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Törzsök-Horváth Katalin, (2013) Matematikai nevelés óvodáskorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kocsis Zsuzsanna, (2013) Pedagógiai diagnosztika a bölcsődében + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kránitzné Nagy Márta, (2013) Pedagógiai innovációk az óvodai nevelésben + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Izabella, (2013) Reformóvodák Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kollár Zsuzsanna, (2013) Rousseau-tól a posztmodernig - avagy a gyermek helyzete a 18. századtól napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bódi Judit Éva, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Feketéné Kovács Zsuzsa, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Zsuzsanna, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Imre Mária Erzsébet, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Juhászné Csordos Tünde, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovácsné Töreki Ildikó, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Őszné Domján Éva, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szegedi Erika, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takácsné Bakó Róza, (2013) Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Royer Attila, (2013) A bűnmegelőzési előadások vizsgálata a hagyományos és az RJR oktatási módszerek tükrében + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Belme Erzsébet, (2013) A család szerepe az óvodás korú gyermek életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jobst Patrícia Laura, (2013) A gyermekkor, mint sikeres, boldog felnőttkort megalapozó életszakasz. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mózer Ilona Terézia, (2013) A gépírás hatékonysága az értelmileg sérült tanulóknál + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borók Boglárka, (2013) A kisgyermeknevelés új útjai és mérföldkövei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tremmer Bernadett, (2013) A tehetség felismerése és gondozása a kisiskoláskorban + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Flick Szabina, (2013) A társasjáték a szociális és emocionális kompetenciák fejlesztésének szolgálatában kisiskolás korban - komparatív elemzés + Tanári portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Matyovszky Zsoltné, (2013) Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége az egyéni életút szempontjából. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Erdélyi Csilla, (2013) Az anyaság dimenziói - az anyaság történeti változásai az elmúlt fél évszázadban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Barbara, (2013) Egy kisgyermeknevelő munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Spanyó Petra, (2013) Elvált szülők egy új családban. Szerepstruktúrák. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vermes Barnabás, (2013) Soltész János néptanító munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Milkóné Fogl Anna, (2013) A bölcsődei nevelés multikulturális dimenziói. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 22. 09:29:25 CET.