Items where Year is 2009

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ő
Number of items: 703.

A

Adamikné Horváth, Gabriella (2009) A pápai és a Pápa környéki molnárok és malmaik története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Albert, Szilvia (2009) Iskolai konfliktusok és kezelésük. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

András, KInga Izabella (2009) A család pénzgazdálkodása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Angyalné Méri, Zsuzsanna (2009) Az agresszív viselkedés kialakulása óvodáskorú gyermekeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Antal, György (2009) Kultúrák - földrészek - gyerekek. Magyarország, Japán és Etiópia gyermekszemléletének alakulása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Antal, Norbert (2009) Vidéki és városi 6-14 éves korosztályú gyermekek környezetkultúrájának összehasonlítása. (Szent István Római Katolikus Általános Iskola, pápa és Pápakovácsi Kastély Oktatási Központ). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Apró, Judit (2009) Fogyatékosok a lakóotthonban. (Hétszínvirág lakóotthon, soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonának lakótthona). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Arbeiterné Szabados, Csilla (2009) A cserkészmozgalom hazánkban. A Csornai 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Axinix, Irina (2009) A kapuvári Király-tó bölcsőde falai között. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

B

Babirák, Renáta (2009) A Fejér Megyei Gyermekotthon története. A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett fiatalokkal szembeni előítélet a mai világban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Badics, Marianna (2009) A válás okozta pszichés problémák a serdülő fiatalok körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bakonyi, Eszter (2009) Sitten und Bräuche der Ungarndeutschen in Herend. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bakor, Tibor Ferencné (2009) Gyermekek társadalma felnőttek nélkül. William Golding: A legyek Ura című regényének elemzése a szociálpedagógus-hallgató szemszögéből. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bakódi, Kató (2009) A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balassa, Evelin Katinka (2009) A gyógytestnevelés helyzete ma Magyarországon. A gyógytestnevelés jelentőségének megítélése és kutatások Nagykanizsán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balassa, Istvánné (2009) Erőszakos családban felnőtt gyermeki viselkedésformák és kezelésük. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balikóné Boda, Melinda (2009) Zelk Zoltán gyermekirodalmi munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balla, Eszter Éva (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balog, Andrea (2009) A Magyar Honvédség szociális rendszere, szociális támogatások az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisnál. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balogh, Endre (2009) A pápai Ranolder Intézet története az alapítástól az államosításig (1864-1948). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balogh, Szilárd (2009) Életút a pályaválasztás és a párválasztás tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balogh, Ágnes (2009) A média hatása az óvodások személyiségére, játékára. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Banzsó, Veronika (2009) A magyarországi német nemzetiség exodusa a magyarpolányi kitelepítések tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baranya, Péter (2009) A futballhuliganizmus jelenségének szociálpszichológiai vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baranya- Dömötör, Tímea (2009) Szervezetfejlesztésben résztvett munkatársak eredményességének vizsgálata egy vállalaton keresztül. (dm Kft.). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baranyai, Klára (2009) Az empátia jelentősége az óvoda, az iskola és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baranyai, Lajos (2009) Reich Károly művészete és pedagógiai hagyatéka. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baranyainé Kekk, Melinda (2009) Az empátia szerepe az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Barasits, Eszter (2009) A fogyatékkal élők jogi és társadalmi helyzete, megítélése Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bauerné Vidos, Erika (2009) Serdülők szociometriai vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bausz, Éva (2009) A bencés szerzetesek nevelő-oktató munkája a pannonhalmi gimnáziumban a rendszerváltás után. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bazsó, Vivienn (2009) Családi viszonyok, gyermeklét Magyarországon a 21. században. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Becze, Liza Luca (2009) Óvodások úszásoktatása. Az oktató, mint pedagógus. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Beitl, Anita (2009) A családi környezet hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bella, Dóra (2009) A székelyek történeti, néprajzi jellemzői Anyagfalva hagyományainak bemutatásával és a hagyományőrzés jelentősége a személyiségfejlődésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Belső, Petra (2009) Az angol nyelvi nevelés felépítése a kezdetektől magyar-angol kétnyelvű óvodai gyermekcsoportban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Benke, Judit Katalin (2009) Az Internetben rejlő lehetőségek és veszélyek a gyermekek internetezési szokásaiban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bezeczki, Ernő (2009) Báró Eötvös Loránd élete és munkássága, szerepe a hazai felsőoktatás történetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bifkovits, Dóra (2009) Élet felnőttek nélkül. (William Golding: A legyek ura című regénye alapján). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bihari, Attiláné (2009) A családi szabadidő hatása a személyiség fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bita, Enikő (2009) A gyermeknevelés ideája kontra Roussseau valósága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bogdán, Györgyi (2009) Wertverlust des Ausdrucks Restaurant durch die Entwicklung der verschiedenen Restaurantstypen. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognárné Pék, Irén (2009) A munkanélküliség problematikája különböző életkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bokor, Krisztina (2009) A hagyományőrzés módjai az Őrségben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Boleman, Borbála (2009) Fogyatékosság, fogyatékosok a filmművészet tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bolla, Anikó (2009) A testvéri kapcsolat szerepe a személyiségfejlődésben egy kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borbélyné Zelizi, Rita (2009) Családok Átmeneti Otthona Tatabányán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bordánné Pogácsás, Judit (2009) Dr. Batthyány-Strattmann László szociális tevékenysége Körmenden, 1920-1931. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borsodi, József (2009) Műszaki fejlődés a XIX-XX. század fordulóján, különös tekintettel a vasútfejlesztésre és Kandó Kálmán munkásságára. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borsodiné Németh, Renáta (2009) A televízió hatása a gyermeki gondolkodásra és képzelet fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Botka, Krisztina (2009) Lakókörnyezetem szabadidő-eltöltésének vizsgálata. (Sopron). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bozsik, Renáta (2009) Állatok a mesében és a valóságban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Brassányi, Marianna (2009) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Braun, Edit (2009) A mese-, és a versmondás szerepe a kisgyermek anyanyelvének fejlődésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Budaházi, Imre (2009) A Dalton-pedagógia Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Burján-Szilágyi, Adrienn (2009) A mesék gyógyító ereje. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Buzsáki, Róbert (2009) Tinédzserkultúra Nagy-Britanniában és Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bábics, Zsuzsanna (2009) A kognitív részképességek fejlődésének nyomon követése egy óvodáskorú gyermek esetében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bálint, Krisztina Enikő (2009) Dohányzik és leszokásról prédikál? A dohányzó orvostársadalom dilemmái egy kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bátki, Rózália (2009) Betekintés a kisgyermekkori játékfejlődésbe a Soproni-Horváth József úti Zöld Ág Bölcsődéből. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Béres, Ildikó (2009) Gyermekrajzok élményhátterének összehasonlító elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bériné Szabó, Erika (2009) A bölcsődei zenei nevelés célja és feladata Kodály elvei nyomán. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bíróné Mészáros, Kata (2009) "A gyermek mindenek felett álló érdeke". BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bókáné Váczi, Ildikó (2009) Peter Shaffer: Equus. Drámaelemzés szociálpedagógiai megközelítésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bóta, Norina (2009) A Csókai Óvoda története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bögre, Nikoletta (2009) A kisgyermekek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Böröcz, Rita (2009) Családon belüli erőszak Zalaegerszeg város tekintetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Böröczky, Tamásné (2009) Az apa szocializációs szerepe a gyermek személyiségfejlődésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Búzás, Erzsébet (2009) A félelem, mint alapérzelem vizsgálata normál óvodai és nevelőotthoni körülmények közt felnőtt gyermekek körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bődi, Márta (2009) Mentálhigiénés munka jelentősége az idős emberek életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bősi, Éva (2009) Élet a megváltozott képességek után. Életútelemzés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

C

Csepeli, Tamásné (2009) Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézmény története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Cser, Zsófia (2009) A családon belüli erőszak, megelőzésének formái, valamint a rendőri munka során bemutatott helyzete. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csermely, Zsuzsanna (2009) A családi környezet és az iskola hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Cserné Kovács, Estilla (2009) Tanulási zavarok az olvasási szokások tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csetényi, Károlyné (2009) Veszprém és a környező települések iskoláinak gyógytestnevelési helyzete és lehetőségei napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csetényi, Szabina (2009) Fiatalkorú bűnözés megelőzésének lehetőségei - különös tekintettel a drog prevencióra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csigéné Takács, Anett (2009) Válni nehéz?! A válás női szemmel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csiszár, Mónika (2009) A Halász utcai Általános Iskola, mint egykori Polgári Fiúiskola története a kezdetektől az államosításig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csiszár, Mónika (2009) A színek hangulati jelentése a kisgyermek érzelmi fejlődésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csoltói, József (2009) Néptánc egy életen át. (Egy táncoktató tapasztalatai a néptánc fejlesztő hatásairól a leendő szociálpedagógus szemével). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csom, Lőrincné (2009) A családi környezet, nevelés hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csonka, Eszter (2009) Fejezetek általános iskolám történetéből a XIX. század közepétől napjainkig. (Csepreg város Általános Iskolája). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csontosné Rapos, Renáta (2009) Egy szociális intézmény bemutatása. Fejlesztőpedagógus feladata a Soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonában. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csáki, Éva (2009) A játék személyiségfejlesztő hatása a nevelőotthonban, és az anya-gyermek kapcsolat. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csíkos, Nikolett (2009) Gyermekrajzi képek és motívumok nemek közti megjelenése óvodás korban. Molnár V. József megfigyeléseinek bizonyítása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csöngető, Annamária (2009) Kétnyelvűség a családon belül. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czigóth, Szandra (2009) A játék személyiségfejlesztő hatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czipetits, Szilvia (2009) Az ezredforduló gyermekszemlélete rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czuppon, Jenő (2009) Az államosítástól a tandíjig. (Az oktatás és nevelés története 1945-től napjainkig). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

D

Dala, Zoltánné (2009) Az agresszív viselkedés kialakulása óvodás korú gyermekeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dalanics, Edina (2009) A Biblia szociális- és emberképének bemutatása az Ó- és Újszövetség nyomán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dancsné Vincze, Judit (2009) A speciális bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, oktatása. (Tapolca). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Deli, Zsuzsanna (2009) A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dervalics, Katalin (2009) Szemléletváltás a leánynevelésben a XX. századi ifjúsági folyóiratok tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Desics, Barbara (2009) Baráti kapcsolatok alakulása a speciális nevelőotthonban élő gyermekeknél. (Zalaegerszegi Gyermekotthon). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Deé, Ildikó Valéria (2009) Az időskori szabadidőtöltés - az egészséges mindennapok. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dobos, Erzsébet (2009) Zene, mely végig kíséri az életünket. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dobos, Ferenc (2009) A családi környezet (nevelés) hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dombóné Pánczér, Adél (2009) Időskorúak gondozása a Pápai Egyesített Szociális Intézményben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Domonkos, Anett (2009) A színek jelentősége a kisgyermekek világában. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Domán, Viola (2009) Apaszerep a családban. Az apa hiányának következményei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Drahos, Ákos (2009) Slachta Margit és a keresztény szellemű szociális gondoskodás Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dszenszki, Anita (2009) A környezetvédelem helye az óvodai nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dávidovics, Edit (2009) A sajátos nevelési igény. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dávidovicsné Deák, Hajnalka (2009) A családon belüli erőszak, mint társadalmi jelenség. Az elmúlt öt év gyermekbántalmazási ügyei a Nagykanizsai Gyermekjóléti Központban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dévai, Katalin (2009) Az anya-gyermek kapcsolat alakulása a 17. századig. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dóczy, Hedvig (2009) A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium története 1920-tól 1948-ig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dömötör, Renáta (2009) A magyar nők értékvilága a mai hazai filmművészet tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

E

Edelmayer, Balázs (2009) Rekreációs és szabadidős sporttevékenységek, hiányuknak egyes egészségügyi következményei, rekreációs szokások a mai 14-16 éves fiatalok körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Egész, Tamás (2009) A pedagógusok kiégésének vizsgálatához. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Elekes, Józsefné (2009) Baráti kapcsolatok elemzése 6-14 éves korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Engler, Zita (2009) Az otthon és a család légköre Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós műveiben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Erdélyi, Csilla (2009) Meseelemzés - a női alakok kettőssége a Grimm mesékben. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Erdélyi, Laura Kinga (2009) Az Én értéke és a lelki egészség. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Erdős, Imréné (2009) A társadalombiztosítás kialakulása Magyarországon és a balesetbiztosítás szolgáltatás rendszere. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ernhöffer, Bernadett (2009) Állatok a mesében és a valóságban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

F

Fadgyas, János (2009) Bükki Őserdő erdőrezervátum talajviszonyainak vizsgálata. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Falaky, Balázs (2009) A kötődés alakulása csecsemőotthonokban és családban felnövő gyermekeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Faller, Adrienn (2009) A családon belüli erőszak előfordulása Sopronban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Faragó, Krisztina (2009) Az iskolai agresszió megelőzési lehetőségei a pedagógia modern eszközeinek segítségével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Balázs (2009) Szociális párbeszéd az Európai Unióban. Magyar munkavállalók lehetőségei a közösség területén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Betty (2009) Környezeti nevelés lehetőségei a Bükki Nemzeti Parkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Béláné (2009) Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetének elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Enikő (2009) A televízió hatása az élet kezdeti szakaszában. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Eszter (2009) Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas, Mária Stella (2009) A bölcsődés gyermek játékai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Huszics, Edina (2009) A családon belüli erőszak, mint társadalmi jelenség. A szexuális gyermekbántalmazás a szakemberek szemével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkasné Torkos, Tünde (2009) A bölcsődei zenei nevelés hatása Kodály elvei alapján. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fehér, Nóra (2009) Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fejesné Böröczky, Ágota (2009) Óvodatörténet nemzetközi és magyar vonatkozásokkal - bepillantás a pápai Tókerti Óvoda megalakulásától napjainkig tartó időszakára. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fekete, Andrea (2009) Betekintés a pszichiátriai rehabilitáció feladataiba, két intézmény bemutatásán keresztül. (NapSzak Integrált Intézmény, Ágfalva és NapSzak Integrált Intézmény Nappali Ellátó Centruma, Sopron). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Feldmanné Molnár, Zsuzsanna (2009) Játékos képességfejlesztés a Balfi Óvodában. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fenyő, Klaudia (2009) Mozgásszervi betegségek prevenciójának és korrekciójának lehetőségei a celldömölki óvodákban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ferenczy, Réka (2009) Az idegen nyelv megjelenése az óvodában, és annak audiovizuális élménnyel való felhasználása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ferenczy, Zsuzsanna (2009) Családok életmódja kamasz szemmel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ferenczíné Sebestyén, Piroska (2009) A mentálhigiénés munka jelentősége az idős emberek életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Filep, Márk (2009) A Biblia szociális- és emberképe. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Filepné Deák, Éva (2009) Biblioterápia a Szent Benedek Idősek Házában. (Sopron). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Filipánics, Anita (2009) Korai fejlesztés a logopédiában - megkésett beszédfejlődés. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Filus, Krisztina (2009) Stressz a mindennapokban: megküzdési lehetőségek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Finna, Edit (2009) Átmeneti útitárs. A segítő pályát választók motivációs vizsgálata nappali-levelezős hallgatók körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fleisz, Károly (2009) Drogfogyasztás és bűnözés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fodor, Mónika (2009) Az egészséges személyiség és annak torzulásai - a szociálpedagógus feladatai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Folmeg, Balázs (2009) Az oktatáspolitikus Klebelsberg Kuno. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fonyóné Kocsis, Anikó (2009) Elváltak és egyedül nevelők nehézségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fábián, Amália (2009) Környezeti nevelés az óvodában a néphagyományőrzés jegyében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fábián, Lívia (2009) A lakásotthonban élő gyerekeknél előforduló magatartási problémák okainak elemzése. (Veszprém megye). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fóris, Dóra (2009) Egyedi tájértékek kataszterezése a Kelet-Mecsekben, Magyaregregy és Kárász településen. BA/BSc, Erdőmérnöki Kar.

Földháziné Kocsis, Zsuzsanna (2009) A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzetei: a gondozás régen és ma. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fücsök, Andrea (2009) Gyermekrajzok vallomása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Füleki, Sándor (2009) Az internet használata gyermekkorban a világháló lehetőségei és veszélyei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp, Barbara (2009) A biblioterápia, mint szocioterápiás módszer alkalmazásának lehetőségei az alkoholbetegek, szenvedélybetegek otthonaiban zajló szociális rehabilitációjában - avagy "Halak a hálóban " -. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp, Krisztina (2009) Személyiségfejlesztés zeneterápiával. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp, Renáta (2009) A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp, Tímea (2009) Termőhelyi vizsgálatok és faállomány-felvételek értékelése a Borszörcsök 31-33-as tagokban, valamint Somlóvásárhely 40-es tagban. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

G

Gacza-Volford, Anita (2009) Tanácsadás szülőknek. "Tudatlanul a csodára várva" - tájékoztató füzet várandós és kisgyermekes pároknak. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Galambos, Gina (2009) A család és a pedagógus szerepe a 10-14 éves korosztály internetezési szokásainak alakításában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Galavitsné Kántás, Barbara (2009) Szociális munka és szociális gondoskodás a Vörös kereszt tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Galuszek, Imre Márton (2009) Munkanélküliség problémaköre a bűnelkövetők szempontjából. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gasztonyi, Anita (2009) A családon belüli gyermekbántalmazás és veszélyeztetés okainak, előzményeinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gazsóné Szabó, Zsófia (2009) Óvodás korú gyermekek érzelmi kapcsolatrendszerének változása szociometriai vizsgálatok alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gergely, Bernadett (2009) Das Ponzichterleben in Kroisbach. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gertner, Erika (2009) Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai. (Lovasberény). Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Giczi, Abigél (2009) Das Deutschtum in Jaka. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Giczi, Anett (2009) Grimm testvérek mesevilága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Giczi, Júlia (2009) Mentálhigiénés munka megvalósulása a Pápai Egyesített Szociális Otthonban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Goda, Attila (2009) Drogfogyasztás és egyéniség. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gombás, Zsófia (2009) A fogyatékossággal élők a szociálpedagógus-képző intézményekben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gregorich, Szilvia (2009) Horvátzsidány őstörténete és néprajza. A horvát népviselet. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gróf, Adrienn (2009) Szülőföldem, Sitke néphagyománya, népzenéje. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gróf, Jánosné (2009) Családon belüli erőszak. Feleségbántalmazás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gróf, Márta (2009) Somogyi József és Pápa. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Guba, Mariann (2009) Martine Provis: Kavicsleves. Kiszolgáltatott gyermek a családban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Guzmics, Józsefné (2009) Jeles napok és a mindennapi élet hagyományai, szokásai; Szigetköz és Niederösterreich tartomány óvodai hagyományőrzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyenge, Cecília (2009) Iparok, iparosok, mestersorsok Pápán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyevát, Zsolt (2009) Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon, Utógondozó Otthon és Pedagógiai Szakszolgálat története napjainkig. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyimesi, Brigitta (2009) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. (Sopron, Balatonfüred). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

György, Katalin (2009) Az iskolai nevelés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés megelőzésében. (Kisbér és környéke). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

György, Zoltán (2009) Munkanélküliség és gettósodás Pápa városában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Györkös, Mária (2009) A drogfogyasztás lélektani háttértörténete. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Győre, Virág (2009) A bölcsődei közétkeztetés gyakorlatának és a kisgyermekek otthoni táplálásának összehasonlító elemzése. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gábor, Oszkárné (2009) A Lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonának története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gábri, Szilvia (2009) Ajkai idősgondozás. Elégedettségi vizsgálat házi segítségnyújtásban részesülők körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gál, Erika (2009) A játék fejlődése csecsemő- és kisgyermekkorban. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gáll, Éva Ildikó (2009) Az empátia jelentősége az óvodai és iskolai nevelés, oktatás folyamatában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gáspár, Andrea (2009) Bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gáspár, Melinda (2009) Gyermektanulmányi mozgalom eredményei 1914-ben hazánkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Göttlinger, Judit (2009) A Hospice szolgálat. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Günther, Nikolett (2009) Gyermekjóléti alapellátás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gősiné Hanák, Rita Piroska (2009) A mese személyiségfejlesztő szerepe a bölcsődétől óvodán át iskolás korig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

H

Haklik, Judit (2009) Gyógyúszás elemzése az alkalmazott módszerek és a nevelő-nevelt viszony vizsgálatán keresztül. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hart, Andrea (2009) Az alternatív és a hagyományos gyógymódok összehasonlítása az alkoholizmus esetén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hatamov, Alekszandra (2009) Mondókák, versek a beszédfejlődés segítői. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hege, Andrea (2009) Az élet Lázárja, a mese királya (Andersen). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hegedűs, Anita (2009) Keresztyén család keresztmetszetben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hegyháti, Andrea (2009) Mozgásfejlődés, mozgásaktivitás a 0-3 éves korban. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hegyháti, Kinga (2009) A kétnyelvűség intézményesített és családi formái. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hegyi, Katalin Anna (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Heim, Réka Fatime (2009) A tanulási zavar kezelésének pedagógiai lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Heiszig, Csilla (2009) A Waldorf-pedagógia helyzete a mai Magyarországon avagy mit adhat a Walford-pedagógia a mai kor gyermekének. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Herczeg, Kata (2009) Kor és gyermekkor Charles Dickens műveiben. (Twist Olivér és Copperfield Dávid). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hertelendy, Veronika (2009) Szervezett szabadidős tevékenységek rezi és cserszegtomaji fiataloknak. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hesz, Rudolf (2009) A kábítószer-fogyasztási szokások iskoláskorúak esetében. Általános, ill. középiskola tanulóinak körében végzett kábítószer-fogyasztási szokások felmérése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Himáné Lipótvári, Beáta (2009) A Gyermekház: a második otthonom. (Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, Budapest). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hoferik, Natália (2009) Család, gyermek, ifjúságvédelem helyzete a rendőrségen belül. Különös figyelemmel a fiatalkorúak kriminalitására (2006-2008). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Holczmüller, Renáta (2009) A családi környezet hatása a gyermek szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Holics, Péterné (2009) Fejlesztő játékok, játékeszközök. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Holl, András (2009) A Zirci Szociális SZolgáltató Központ története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Honti, Barbara (2009) Környezetvédelmi problémák lakóhelyemen. (Sopron). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Andrea (2009) A segítő speciális feladatai: a hajléktalanellátás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Erzsébet (2009) A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Georgina (2009) A rajzfilmek negatív és pozitív hatásai a kisikolások fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Gizella (2009) Az élethosszig tartó tanulás paradigmája felnőttkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Ildikó (2009) 14 év alatti gyermekek családon belüli bántalmazása Győr városában 2000-től napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Ildikó (2009) Mentálhigiénés tevékenység a Veszprémi II. sz. Idősek Otthonában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Judit (2009) A sportnapközis tábor hatása a soproni általános iskolás gyerekek sportolási szokásaira. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Krisztina (2009) A talkshow-k hatása a serdülőkorú fiatalokra. Balázs segít?! BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Ottó (2009) A Soproni Kaszinó Egyesület története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Péterné (2009) Jánossomorja iskolatörténete a II. világháborútól a rendszerváltásig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Renáta (2009) A szegénység jelensége a pápai óvodások körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Rezsőné (2009) A mozgás szerepe a tanulási és viselkedési zavarok megelőzésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Szabina (2009) A jánosházi óvoda története annak kezdeteitől napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Szilárd (2009) Iskolán kívüli szabadidőtöltés kisiskolás korban, s hatásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Szilárd (2009) Iskolán kívüli szabadidőtöltés kisiskolás korban, s hatásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Tímea (2009) A fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános Iskola története 1945-től napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Viktória (2009) Egész-ség tudatosság a harmadik évezred hajnalán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Zoltánné (2009) Speciális nevelési szükségletek. (Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Ajka). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Zsuzsanna (2009) A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja Soproni Részlegének fejlesztési terve. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Ádám (2009) Család főbb nehézségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth, Éva (2009) Elméletek a középkori gyermeklétről. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváthné Babos, Melinda (2009) A Grimm fivérek meséinek elemzése biblioterápiás szempontból. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváthné Müller, Barbara (2009) A rajzfilmek hatása a gyermekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváthné Németh, Edit (2009) A médiumok hatása a kisgyermekek személyiségére. A 9-10 éves korosztály televíziózási, számítógépes, valamint olvasási szokásainak vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváthné Ujvári, Márta (2009) Kiszolgáltatott gyermek a családban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hosszú, Lászlóné (2009) A testi-lelki egészség kölcsönhatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hujman, Attila (2009) Az internet használat lehetőségei és veszélyei kisikolás és serdülő korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Husz, Diána (2009) Hajléktalan családok intézményrendszere. Nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

I

Iglódi, Adrienn (2009) Gyermeknevelés a Szombathelyi Waldorf Óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Illés, Ferenc (2009) Idősek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata egy szociális intézményben. (Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Illésné Lohonyai, Erzsébet (2009) Iparok és iparosok Pápán 1848-1849. Kályhások, fazekasok, pipások. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Inczédiné Karácsony, Andrea (2009) Egy sajátos nevelési igényű fiatal személyes kötődés-rendszerének vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Iván, Annamária (2009) A drámapedagógia lehetősége a Komédiás Magyar Integrált Színház zsirai csoportjának fejlesztésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ivánics, Nikolett (2009) Gyermekmunka Magyarországon a századforduló idején (1870-1914). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

J

Jakabné Siffel, Zsuzsanna (2009) A televízió hatása a gyermekekre. A televízió hatása a városi és a falusi gyerekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jaksy, Gabriella (2009) Szabadulásra való felkészítés. (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jancsó, Tímea (2009) Szociális adatbázis tervezés a Csibész Gyermekjóléti Központban. (Pestszentimre). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Juhász, Károly (2009) A Jókai Mór Általános Iskola múltja és jelene az alapkő letételétől napjainkig. (Rákoscsaba). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jurina, Beáta (2009) Pedagógus kontra bábszínház. (Zalaegerszegi Griff Bábszínház). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jóna, János (2009) Beled-Viva szakrális képzőművészeti emlékei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

K

KIssné Tóth, Tünde Mária (2009) Környezetvédelemre nevelés az óvodában és hatása a családra. (Szűrcsapó Óvoda, Szombathely). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalmár, Erika Anna (2009) Kommunikáció az óvodában. (Napköziotthonos Óvoda, Fertőszentmiklós). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalmár, Márta (2009) Alkoholizálási szokások alakulása Bándon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalmár, Szabina (2009) A színek hangulati jelentése a kisgyermek érzelmi fejlődésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalmárné Pergely, Katalin (2009) A család és a gyermekintézmény kapcsolata. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalocsán, Andrea (2009) Konfliktuskezelés a Bocskai István Református Általános Iskolában. (Papkeszi). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kandián, Zsófia (2009) A soproni evangélikus diákotthon és diákszövetség története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kanizsay, Borbála (2009) A mikorrhiza kapcsolatok erdészeti és környezetvédelmi alkalmazási lehetőségeinek bemutatása az irodalmi háttér áttekintése alapján. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Kanzsalics, Mária (2009) Die ästhetische Erziehung und die Zusammenhänge des kindlichen Weltbildes. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kapui, Tibor (2009) Környezetvédelemre nevelés szülőfalumban, Máriakálnokon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kardos, Tamara (2009) Egyházi nevelési-oktatási intézmények pedagógiai szempontú bemutatása. (Szent Imre Általános Iskola, Jánosháza). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Karvalics, Szabina (2009) A család szerepe a 10-12 éves diákok sportszocializációjában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Karácsony, Eszter Fruzsina (2009) A bölcsődei zenei nevelés célja és feladata Kodály elvei alapján. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Karácsony, Kinga (2009) A gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és nevelőik kapcsolatának vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kassai, Bianka (2009) Hatékony tanulási módok. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Katona, Beáta (2009) A drogfogyasztás lélektani háttértényezői, középiskolás fiatalok körében végzett vizsgálat alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kaufmann, Zsuzsanna (2009) Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kelemen, Anikó (2009) A gyermek helye a szakellátás rendszerében. (A nevelőszülői elhelyezés és a gyermekotthonos ellátási forma összehasonlító vizsgálata). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kelemen, Judit (2009) Érzelmi bántalmazás és elhanyagolás összefüggésvizsgálata az átmeneti nevelésbe vétel során egy intézmény gyakorlata tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Keller, Viktória (2009) Volksbräuche und Gesellschaftsfeste in Polan. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kenyeres, Andrea (2009) Néphagyományok és népi játékok megjelenése a mai óvodák életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kerecsényi, Zoltán (2009) A tanulás és szabadidőszervezés hatásos formái. Kollégiumi hagyományok Pápán egykoron és ma. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kertész, Edit (2009) A baráti kapcsolatok alakulása a lakásotthonokban élő gyerekeknél a serdülőkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Keszler, Éva (2009) Gyermekrajzok élményhátterének összehasonlító elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kinál, Dóra (2009) Deviáns magatartás tömeges megjelenésének okai és fokozatos felszámolásának lehetőségei. (Különös tekintettel a lopásra). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiricsi, Adél (2009) A kisiskoláskorú gyermekek szabadidős tevékenysége. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Király, Judit (2009) A javadalmazási rendszer hatásai az intézményi minőségbiztosítási rendszer eredményességére. (Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron). Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Ildikó (2009) A női lélek útja a Grimm testvérek meséiben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Judit (2009) Segítés és terápia. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Katalin (2009) A Peremartoni Idősek Otthona története és a szakmai munka bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Katalin (2009) A gyermekjóléti szolgálat feladata különböző hatósági intézkedések negtétele során. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Klaudia (2009) Az életkornak megfelelő mesék és történetek a bölcsődében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Melinda (2009) A kézművesség mint szabadidős tevékenység. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Máté Benjámin (2009) A válás, mint a családi élet zavara. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Renáta (2009) Balesetmegelőzés a bölcsődében. A biztonságos környezet megteremtésének tárgyi és személyi feltételei. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Virág (2009) A Bakonyalja népi kultúrája az élő emlékezet mentén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Virág (2009) Bábjáték szerepe a soproni bölcsődék mindennapjaiban. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss, Zsófia Kata (2009) Bűnmegelőzés a gyermekek és a fiatalkorúak körében. A D.A.D.A. program hasznossága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kissné Edvi, Andrea (2009) Lakóhelyem természeti környezete. (Fertő-Hanság Nemzeti Park). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kissné Kapui, Márta (2009) Osli községi önkormányzat szociálpolitikai tevékenységének bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kissné Kovács, Hilda (2009) A román óvodai nevelés története a Nicolae Ceausescu diktatúrájától napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kissné Nagy, Anna (2009) A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola története a kezdetektől az államosításig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kisvárdai, Melinda (2009) A Nyírségben történő erdőtelepítések környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai. BA/BSc, Erdőmérnöki Kar.

Kiszlinger, Ferenc (2009) Az Angolkisasszonyok veszprémi Sancta Maria Intézet Római Katolikus Polgári Leányiskola története 1860-1950 között és napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kocsis, Béla Zoltán (2009) A gyermekvédelem alakulása, egy lakásotthon tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kocsis, Zsolt (2009) "Amikor megszűnik a kontroll, avagy mi van a felszín alatt". William Golding: A Legyek Ura című műve alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kocsis-Horváth, Krisztina Ágnes (2009) Bük településen élő felnőtt lakosság sportolási szokásainak vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koller, Virág (2009) A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. A televízió hatása a 2-4 éves gyermekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kolonics, Adrienn (2009) Kapcsolattartás gyakorlata a gyámhivatal tevékenységében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koltai, Katalin (2009) Középfokú leánynevelés kezdete Kaposváron. (Kaposvári Egyesületi Leánygimnázium). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koltai, Lilla (2009) A lesenceistvándi óvoda ünnepei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Komáromi, Andrea (2009) A bűnmegelőzési eredmények az Ellen-szer Program tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koncz-Kiss, Éva (2009) Függőbetegségek: az alkoholfogyasztás és a balesetek összefüggései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kostyák, Noémi (2009) A posztmodern kor gyermeke (Mohács városának kamaszainak tükrében). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovacsics, Anita (2009) A hazai gyermekvédelmi története. (A gyermek családból történő kiemelése). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovacsics, Zsanett (2009) A Biblia szociális- és emberképe. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Erzsébet (2009) A családi környezet hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Eszter (2009) A pápai Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Gábor (2009) Szociálpedagógus tevékenységei a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében. Gyerekjóléti Szolgálat. (Mosonmagyaróvár). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, István (2009) Handler Nándor Szakképző Iskola története a szakképzés tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Nóra (2009) A számítógép és az óvodások. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Tamás (2009) Televíziónézési szokások összehasonlító vizsgálata 4. és 8. osztályos tanulók körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Zoltánné (2009) "Játszva megelőzni". Kópé-vár, avagy a Máltai Játszóház jelene és múltja. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács, Ferenc (2009) A Somló-hegy vegetációtérképezése és termőhely-vizsgálata. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Kovács, Róbert (2009) Termőhely-térképezés és különböző nyár fajták növekedésének vizsgálata a Borszörcsök 31-33-as tagokban, valamint Somlóvásárhely 40-es tagban. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Kovácsné Baráz, Melinda (2009) A természetvédelem megalapozása az óvodáskorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovácsné Kránitz, Eszter (2009) Bölcsődés korú gyermekek játéka. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kozma, Sándorné (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kozák, Csaba (2009) A sokoldalú Klebelsberg Kunó. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krausz, Noémi (2009) Hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása. Egy esettanulmány tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kreiterné Balázs, Tímea (2009) A szociális kompetencia alakulásának vizsgálata általános iskolák körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krimer, László (2009) Békefi Antal életútja és pedagógiai munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krizmanichné Major, Márta (2009) A Hanság és a Rábaköz népi kultúrája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krump, Bernadett (2009) Szülői nevelési attitűdökhöz kapcsolódó magatartási zavarok a gyermeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kulcsár, Szilvia (2009) Énekes népszokások, néphagyományok ápolása az óvodában. (Sümegcsehi). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kuruczné Heksch, Krisztina (2009) A gyermekeit egyedül nevelő szülők. Özvegység. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kutasi, Attila (2009) A keresztyénség szociális tevékenysége. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kutasi, Veronika (2009) Az óvodapedagógus szerepvállalása az obesitas prevenciójában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Káldiné Tuboly, Zsuzsanna (2009) Munkanélküliség és kezelése Celldömölkön. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kálmánné Nyögér, Erzsébet (2009) A magyar gyermekvédelem múltja és jelene. A Cseresznyesori Gyermekotthon bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kámán, Katalin (2009) A nőnevelés ügye hazánkban a "hosszú" 19. században (1790-1918). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kámán, Kinga (2009) A rekreációs sportolás bemutatása és vizsgálata Ajkán és környékén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Károlyi, Ernőné (2009) Mediáció a kapcsolattartási ügyekben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Károlyi, Szabolcs (2009) Bulvár vagy közszolgálat, avagy értéktelen vagy értékes? Magyarországon működő kereskedelmi és közműsor-szolgáltató rádiók műsorainak vizsgálata, a serdelőkorúak értékválasztása alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kárász, László (2009) A Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kóczán, Alexandra (2009) Baleset-megelőzés a bölcsődében. A biztonságos környezet megteremtésének személyi és tárgyi feltételei. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kónya, István (2009) A fogvatartottak önkifejezése vizuális nyelven. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kónyai, Flórián (2009) A cigány muzsikusképzés a Talentum Művészeti Szakiskolában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kósa, Judit Mária (2009) A Biblia és az Egyház tanításában megjelenő emberkép összehasonlító elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Köbli, Tímea Zita (2009) Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás egy eset tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Köművesné Kocsis-Samú, Anita (2009) A családi élet főbb zavarainak kezelése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Köművesné Neffq, Boglárka (2009) Idősgondozás Balatonfűzfőn. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kövér, Barbara (2009) A mese lélektani hatása a gyermeki én fejlődésére. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kőhalminé Nagy, Erika (2009) Az anyaság új dimenziói. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

L

Laczkó, Kata (2009) A gyermeki világkép változása a televízió hatására. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ladocsiné Csehi, Szilvia (2009) A rábaközi hagyományok múltja és jelene. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ladányi, Anita Vanda (2009) Iskolai konfliktusok és kezelésük. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lahos, László (2009) Az obesitas prevenciója serdülő korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lakatos, Szilárd (2009) Az alkoholfüggőség kialakulása és kezelése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Laki, Balázs (2009) Talajfejlődés vizsgálata a Hajdúhadházi Erdészet területén. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Lampert, Anita (2009) Tanulási zavarok megjelenése a tatabányai hátrányos helyzetű tanulók körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Landberger, Zsuzsanna (2009) Az erdei óvoda, mint a környezeti nevelés egyik fontos színtere. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lenkei, Ildikó (2009) A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények alakulása, tendenciái Veszprém megyében 2003 és 2007 között. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lenzsér, Márta (2009) A mese hatása a gyermeki én fejlődésére. A mese világa és lélektani hatása a kisgyermekkorban lévő gyermekek személyiségének fejlődésére. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Leyer, Nikolett (2009) A cigány gyermekek beilleszkedési nehézségei az óvodában. (Devecser). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Liszi, Barbara Veronika (2009) A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és egészség megőrzésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lizicska, Lászlóné (2009) A fogyatékkal élők sportolási szokásai és lehetőségei Érden és környékén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lovász, Szilvia (2009) Életképek a soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonából. Családban vagy intézményben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lukács, Zita (2009) Munkanélküliség problémaköre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lukácsi, Kinga (2009) A soproni polgárság életmódja é s lakáskultúrája a 18. században. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Láng, Erika (2009) Tanári kommunikáció és a tanulási zavar kapcsolata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

László, Adrienn (2009) A fiatalkorúak drogfogyasztási szokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lászlóné Bóka, Andrea (2009) A szabadidő eltöltésének lehetőségei különböző korosztályokban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lázár, Attila (2009) Internethasználat a prepubertás korban. Az Internet veszélyeinek vizsgálata a kiskamaszok felhasználási szokásainak tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lázárné Németh, Márta (2009) A múlt és a jelen dilemmái a hazai gyermekvédelemben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

M

Magyar, Kató Blanka (2009) Képeslapok a női lélek mélységeiből. (A női bűnök és segélykiáltások megjelenítése egy bábelőadás tükrében). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Magyar, Kinga (2009) Iskolai konfliktusok és kezelésük. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Magyar, Renáta (2009) A Tarjánpusztai Napsugár Óvoda története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Magyar, Szilárd (2009) Gyermekbántalmazás a régmúlt és napjaink társadalmában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Majerné Gulácsi, Tünde (2009) "Egry-pedagógia" Badacsonyban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Majsa, Hajnalka (2009) A beszédfejlődés (0-3 éves korig). Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Makainé Varga, Ildikó (2009) Kodály Zoltán "Éneklő Magyarország" gondolatának megvalósítása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Makkos, Dóra (2009) Győrladamér szakrális képzőművészeti emlékei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Malik, Veronika Szilvia (2009) Állatok a mesében és a valóságban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Maros, Csabáné (2009) A házassági konfliktusok és megoldásuk. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marton, Erzsébet (2009) A szociális intézményben (gyermekotthonban) nevelkedett fiatalok helyzete és érvényesülési lehetőségeik. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marton, Tiborné (2009) Lakásotthonban nevelkedett gyermekek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marton, Éva (2009) A családi környezet (nevelés) hatása a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Maráczi, Adrienn (2009) Tanulási zavarokkal küzdő és hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének lehetőségei egy Vas megyei községi iskolában. (Rábapaty). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mayer, Adél (2009) A televíziós élmények megjelenése az óvodáskorú gyermekek rajzaiban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mayerné Bodó, Ildikó (2009) "Parancsra tettem". (R. Merle: Mesterségem a halál). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Megyeri, Krisztina (2009) Művészeti nevelés lehetőségei a sajátos nevelési igényű roma gyerekek tehetséggondozásában egy eset tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Merőtei, Zsófia Gabriella (2009) Szentpéterfa hagyományai a mútltban és napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mező, Ferenc (2009) A talaj- és növény tápanyag-ellátottsága, valamint az akác növekedése közötti összefüggések vizsgálata a Baktalórántházi erdészet területén. BA/BSc, Erdőmérnöki Kar.

Mezőfi, Tiborné (2009) A televízió és az erőszak. Televízió érettség vizsgálata 6-7, 10-12 éves korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Miklós, Eszter (2009) Rousseau nevelésfilozófiája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mogyorósi, Rita (2009) Végh Antal: Erdőháton, Nyíren. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Moharos, Lilla (2009) Berhida hagyományai a helyi közösségben a felnőttektől a gyerekekig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Anna (2009) Az életkornak megfelelő mesék és történetek a bölcsődében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Antalné (2009) Az iskolaügy Kertán régen és napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, József (2009) Alternatív konfliktus megoldási lehetőségek (mediáció, stb.) a gyermek- és ifjúságvédelem területén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Kármen (2009) A felnőtté válás problémaköre Irvine Welsh Trainspottong című kortárs skót regénye nyomán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Nikolett (2009) A családi környezet hatása a gyermek szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Zsuzsanna (2009) A masszázs szerepe a gyógytestnevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár, Zsuzsanna Dóra (2009) Bölcsődés korúaknak való gyermekkönyvek (1995-2007). Szubjektív válogatás az időszak bölcsődés korúaknak való könyveiből. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Márk, Péterné (2009) A családi szabadidő eltöltésének módjai és személyiségfejlesztő hatása. (Fertőszentmiklós, Petőháza, Fertőendréd). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mátis, Adrienn (2009) A tanulási motiváció időszerű kérdései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mátyás, Márta (2009) Ismerkedés az angol nyelvvel a székesfehérvári Nefelejcs óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Andrea (2009) Kemenesmagasi hagyományainak alakulása napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Katalin (2009) A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Melinda (2009) Utógondozó otthonban élő fiatalok társas kapcsolatainak vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Roland Bence (2009) Az Egyház karitatív tevékenysége. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Sándor (2009) A családon belüli erőszak, mint társadalmi jelenség. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros, Diána (2009) A potenciális vegetáció meghatározása és a fatermőképesség vizsgálata a termőhelyi viszonyok alapján a devecseri Meggyes-erdőben. BA/BSc, Erdőmérnöki Kar.

Mészársoné Kovács, Eleonóra (2009) "Kerek egy esztendő" - énekes népszokások és hagyományok. (Győrújbarát). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Módos, Gabriella (2009) A fiatalkorú bűnelkövetők büntetés-végrehajtása. A kapcsolattartás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mónos, Mónika (2009) A bölcsődei nevelő és a kisgyermek személyközi kapcsolatának vizsgálata egy megfigyelés alapján. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mórocz, Renáta (2009) Iskolán belüli erőszak pedagógusok, szülők és tanulók felmérése alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Móser, Ágnes Klaudia (2009) Környezeti nevelés az óvodában. (Tatabánya). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

N

Nagy, Anita (2009) Fegyelmezési és jutalmazási eszközök, lehetőségek a Győr-Moson-Sopron megyei gyermek- és lakásotthonokban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Attila (2009) Ingmar Bergman Fanny és Alexander című regényének szociálpedagógiai elemzése. (Kiszolgáltatott gyermek a családban). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Edina (2009) Az emo szubkultúra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Georgina (2009) A Mosonszolnoki Óvoda története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Gábor Attila (2009) Serdülőkor és deviancia. (Salgótarján). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Ildikó (2009) Józsefvárosi Önkormányzat szociálpolitikai tevékenységének bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, László (2009) Parancsra tettem. (Robert Merle: Mesterségem a halál). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Nikolett (2009) Lakókörnyezetem szabadidőtöltésének vizsgálata - programtervvel. (Egyházasrádóc). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Rita Anikó (2009) Hospice, a haldokló ápolásának alternatívája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Veronika (2009) Biblioterápia angol mesékkel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Zsuzsanna (2009) Az erőszakos bűnözés a dezorganizált család és a bűnözői környezet összefüggései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Zsuzsanna (2009) Multikulturális nevelés. (Londoni Magyar Iskola Plusz). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy, Zsuzsanna (2009) A zeneterápia szerepe a fejlődésben, a prevencióban és a rehabilitációban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Károly, Viktória (2009) Sajátos nevelési szükségletű gyermekek - a szívbeteg gyermekek - segítése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Németh, Krisztina (2009) A népiskolai tanító. Tantalics Béla életpályája. (Lenti). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Pete, Gabriella (2009) Merre tovább? Életút a fogyatékos gyermekek egyik intézményében. (Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Stern, Judit (2009) Katonaélet - szociálpedagógus a honvédségnél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Zombai, Zsuzsanna (2009) Gyermekekkel a város peremén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nemes, Viktória (2009) A közoktatási intézmények vezetési kérdései. A nagycenki Óvoda legfontosabb vezetési kérdései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nemes, Viktória (2009) A közoktatási intézmények vezetési kérdései. A nagycenki Óvoda legfontosabb vezetési kérdései. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nikolits, Edina (2009) Családalapítás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Noé, Dóra (2009) Szülők "Thomas Gordon útján". (A PET szülői szemmel). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nyikos, Zoltánné (2009) Információhoz juttatás módjai a szociális ellátások tekintetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nyirtai, Ildikó (2009) A hallássérült fogyatékkal élők integrációja az oktatásban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nyirtai, Éva Judit (2009) A fiatal felnőttek szabadidő eltöltési szokásai az információs társadalomban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nyárasdy, Luca (2009) Multikulturális nevelés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nádudvari, Éva Anna (2009) Zsinagógák és építészetük - a keszthelyi és a soproni zsinagóga -. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Anett Éva (2009) At árnyék és a gonosz a mesében. A Grimm mesék elemzése tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Beáta (2009) A stressz kezelése a családban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Dóra (2009) Kreatív szabadidős programok luxushajókon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Erika (2009) Fiatalkorúak bűnözése a magyar jogrendszerben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Gyöngyi Vilma (2009) A város és a város háza. Sopron a századfordulón. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Hajnalka (2009) Televízió és erőszak hatásai: a kisiskolás korosztály és a serdülőkorúak összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Ildikó (2009) E-administration: der Einzige in die Zukunft? Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Ildikó (2009) A média-erőszak hatása a serdülőkorra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Istvánné (2009) Az élethosszig tartó tanulás új paradigmái. (Észak-magyarországi Regionális Képző Központ, Miskolc). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Mária (2009) A zene, mint terápiás lehetőség. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Nóra (2009) A televízió hatása az óvodáskorú gyermekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Rita (2009) Brennbergi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagiskolájának múltja és jelene. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Zsanett (2009) A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata lakóhelyemen és környékén. (Beled). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh, Zsolt (2009) A neheten nevelhető gyermekek helyzete adott intézményi közösségben. (Élet az autista otthonban). (Holnap Háza Lakóotthon, Szombathely). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Horváth, Éva (2009) Szenvedély-jellegű magatartásformák 14 éves korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Kalocsai, Zita (2009) Érzékelést és észlelést fejlesztő játék lehetőségek és jelentőségük az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Kiss, Andrea (2009) Rehabilitációs járadék. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Koltai, Zsuzsanna (2009) Fogyatékossággal élők sportolási lehetőségeinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Kovács, Judit (2009) Az iskola és a család viszonya a magatartási zavarokkal küzdő gyermekekhez (középiskolás korban). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Szabó, Zsuzsanna (2009) Zalalövői serdülők sportolási szokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Takács, Judit (2009) Szülő-gyermek kapcsolat. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Takács, Katalin (2009) A Soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonának története és bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

O

Olasziné Varga, Erika (2009) Tanácsadás - meddőségi információs füzet. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Oláh, Eszter (2009) Assisi Szent Ferenc eszméinek megjelenése Szombathelyen. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Oláh, Gergely (2009) Termőhely-láncok talajtani vizsgálata a faállományokkal összefüggésben. BA/BSc, Erdőmérnöki Kar.

Orbán, Adrienn (2009) A veszkényi iskola története a II. világháborútól napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Orbán, Evelin (2009) Krízis, krízisintervenció a gyermek, fiatal, család életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Orbán, Tibor (2009) Rekultivációs terv készítése Nyírád XVIII. (Sándortelep) védnevű bauxitbánya telek területére. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Orbánné Burai, Enikő (2009) A japán rajzfilmek hatása a kisiskolásokra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ormos, Marianna (2009) Munkásjóléti és kulturális intézmények Tatabányán a 20. század első felében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Orsós, Brigitta Katalin (2009) Kisebbségi oktatás. A roma fiatalok helyzete a felsőoktatásban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

P

Pacsai, Endre (2009) Talajfejlődés vizsgálata a Hajdúhadházi Erdészet területén. MA/MSc, Erdőmérnöki Kar.

Paczuk, Enikő Ivett (2009) A gyermekszemlélet alakulásának neveléstörténeti csomópontjai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pados, Szilvia (2009) Televízió és az erőszak. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Paksi, Edina (2009) Gyermeklét Angliában az ipari forradalom idején. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pataki, Erika (2009) A sajátos nevelési igényű gyermek és fiatal a "segítő pedagógus" tevékenységében. (A szociálpedagógia és a gyógypedagógia érintkezési pontjai, az együttműködés lehetőségei). (Arany János EGYMI, Csorna). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Paukovitsné Vincze, Veronika (2009) A gyermekvédelem keretében az örökbefogadási eljárások megvalósulása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Peltzer, Tímea (2009) Reklám hatása a kisiskoláskorra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Perlaki, Melinda (2009) A nagykanizsai Thúry György Múzeum gyűjteménye és gyűjtőmunkája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pete, Anita (2009) Krízisintervenció a hajléktalanság kezelésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Peterkáné Paizs, Melinda (2009) Az állatasszisztált oktatás. "Kutyával a hatékony oktatásért" programról. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Peti, Krisztina (2009) A családi szerepek hatása a gyermek szocializációjára, a családi életre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pető, Réka (2009) A bulvár(b)irodalom agresszív kisugárzása írott média-írott agresszió-írott hatás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pfaff, Enikő (2009) A hallásfogyatékosok pályaválasztási és munkavállalási nehézségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pflieglerné Orbán, Szilvia (2009) Szenzoros integrációs terápiák gyakorlati alkalmazása az autista gyermekek körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pielerné Halász, Gabriella (2009) Részképesség zavarok felismerése, vizsgálati- és kezelési lehetőségei az óvodában. A fejlesztőpedagógiai tevékenység helye az óvodai feladatrendszerben. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pintér, Edina (2009) Játék fejlődése csecsemőkorban. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pintér, Gabriella (2009) Gyermekbántalmazás és orvoséása Nagyigmánd és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatánál. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pintér-Auer, Lívia (2009) A diszlexiások idegen nyelv tanítása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pirkhoffer, Zsolt (2009) Szociális párbeszéd az Európai Únióban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Podányiné Szabó, Ildikó (2009) Ranolderi gyökerek az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Polgár, Dóra (2009) Családalapítási kedv a mai serdülőkorúak körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Polgárfiné Pászli, Anikó (2009) Tanulásban akadályozott és a többségi iskolába járó serdülők személyes kötődésrendszerének összehasonlító elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ponyikai, Lászlóné (2009) A fejlődés lehetőségei egy fogyatékos felnőttek intézményében. (Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Potyondi, Ilona (2009) Gyermekkor: új jelenségek, kutatások és elméletek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Priszinger, Éva (2009) A munkanélküliség problémaköre a pályakezdő fiatalok és a nyugdíjkorhatár előtt állók vonatkozásában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pusker, Nikolett (2009) A szenvedély rabságában. A szerencsejáték társadalomban betöltött szerepe. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Puszta, Betrix (2009) Szülőföldem óvodatörténete. (Zámolyi Mesevár Óvoda). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pusztai, Luca Veronika (2009) Környezeti nevelés a vizuális tevékenységek tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Páhiné Zsédely, Anikó (2009) A családi szerepek hatása a gyerek szocializációjára, a családi életre, egy családfa tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pákozdy, Rita (2009) Az ősi magyar hitvilág továbbélése a magar népmesékben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pál, Anett (2009) A mese és az óvodás gyermek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pál, Katalin (2009) Gyermekkorok összehasonlító elemzése. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pálfi, Ferenc (2009) Csoportjelenségek William Golding A Legyek Ura című regényében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pálfi, Ágnes (2009) Családon belüli erőszak: a testi-lelki erőszak kialakulásának hátterében álló okok vizsgálata az alacsony iskolázottságúak és a romák körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pálné Söveges, Hedvig (2009) Intézményben élő fogyatékos személyek integrációs lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pály, Mónika (2009) A tanulási nehézségek prevenciója az óvodákban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pánczél, Edina (2009) Pannonhalmi hagyományok a múltban és napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pápai, Éva (2009) Baumgarten (Sopronkertes) - egy multikulturális település régen és ma. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pécsi, Györgyné (2009) Gödöllő a XIX-XX. század fordulóján. A gödöllői művésztelep egykor és ma. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Péntekné Bándoli, Klaudia (2009) Körösfő őstörténete és ma is élő néprajza. A hagyományőrzés szerepe a személyiség fejlődésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Péter, Katalin (2009) A fiatalkorú bűnözők családi hátterének vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pócza, Zsuzsanna (2009) Stressz a mindennapokban - megküzdési lehetőségek a gyermekek életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Póczik, Polixénia (2009) A Pápai Katolikus Iskola története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pósa, Viktória (2009) A család és az óvoda együttműködése a nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pósa, Viktória (2009) A család és az óvoda együttműködése a nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pödör, Zsolt (2009) Az oktatás, képzés szerepe a fogvatartottak körében Sopronkőhidán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

R

Rabi, Zoltán (2009) Bűnmegelőzés rendőrségi szemmel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Radics, Lajosné (2009) Az örökbefogadás elméleti és gyakorlati megközelítése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Radics, Orsolya (2009) A gyermekbántalmazás megelőzése. A nevelés, mint érték. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Radics, Réka (2009) Gyermekkor, gyermekkép és nevelés az ókori Rómában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Radák, Mátyásné (2009) A családi élet zavarainak kezelése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Raffay, Brigitta (2009) Baleset-megelőzés a bölcsődében. A biztonságos környezet megteremtésének személyi és tárgyi feltételei. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ratatics, Dóra (2009) A tanár-diák kommunikáció új elemei a nevelés-oktatás folyamatában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Reinsner, Lívia (2009) A tanítóság Sopron vármegyében a két világháború között. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Richter, Enikő (2009) A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a székesfehérvári Rákóczi úti óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Riedler, Krisztina (2009) Az empátiás készség vizsgálata különböző családi körülmények között élő serdülő korú fiatalok körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rigler, Henrietta (2009) Moson vármegye oktatásügyi helyzete a kiegyezéstől az I. világháborúig, különös tekintettel Dunakilitire. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rigóné Horváth, Mónika (2009) Az anya-gyermek kapcsolat történeti alakulása a XIX. században. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rodek, Tímea (2009) Az egészséges lelki fejlődés és annak biztosítása az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rosta, Péter (2009) A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ruff, Kinga (2009) A posztmodernkor és a gyermek Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rumi, Mónika (2009) Munkanélküliség a GYES-ről, GYED-ről visszatérő édesanyák körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz, Andrea (2009) Módszerbeli különbségek az alkoholbetegek gyógyításában egy állami és egy egyházi intézményben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz, Dóra (2009) A bölcsődei zenei nevelés célja és feladata Kodály elvei nyomán. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz, Edina (2009) Falugondnokság. A segítő szándék rögös országútja. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz, Imola (2009) Egy londoni magánóvoda életmódszervezésének vizsgálata a magyar óvodapedagógia tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz, Tímea (2009) Lakóhelyem természeti környezete óvodai szempontból. (Csór). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rákóczi, Natália (2009) A "lámpás" (Pantzer Gertrud élete) (1919-1994). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rázsiné Kürösi, Regina (2009) Családon belüli erőszak. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Réfi, Edina (2009) Családi szerepviszonyok a családrajzok tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rózsahegyiné Kólinger, Tünde (2009) Népszokások, néphagyományok alkalmazása az óvodában. (Gyulafirátót). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rózsavölgyi, Edina (2009) A speciális bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, oktatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

S

Salamon, Ramóna (2009) A hátrányos helyzetű gyermekek középiskolai továbbtanulása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Samuné Abonyi, Alíz (2009) Lakóhelyem élő hagyománya. Ángyán Csilla fazekas a Népművészet Ifjú Mestere népi iparművész munkássága. (Csorna). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sarlós, Emese (2009) Fogyatékossággal élő személyek sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Schekkné Wittmann, Andrea (2009) Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Schmidt, Veronika (2009) Tanulás természeti környezetben. (Szőce). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Schrantz, Hajnalka (2009) A média alkalmazásának lehetőségei az oktatásban, nevelésben és szabadidőben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Schrottné Ukszta, Olga (2009) Peresznye helytörténete, népi hagyományai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sebestyén, Ferencné (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sereg, József (2009) Az általános iskola felső tagozatosainak droghelyzete. (Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola, Szigetszentmiklós). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sevinger, Erika (2009) A deviáns magatartás tömeges megjelenésének okai és fokozatos felszámolásának lehetőségei. Az internetfüggőség kialakulásának alapjai, megelőzési lehetőségek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Siklósi, András (2009) A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata Sopronban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Simocskó, Ilona (2009) Lakóhelyem természeti környezete, Óbuda-Békásmegyer természeti környezete. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Simon, Bálint (2009) A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében. A tradicionális karate hatása a fizikai és szellemi fejlődésre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Simándiné Ocskai, Zsuzsanna (2009) Az autisták életútja és lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sipos, Lászlóné (2009) A női lélek útja Ámor és Psyche mítoszán keresztül. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sipos, Sándorné (2009) Az élethosszig tartó tanulás paradigmája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Skáláné Bella, Renáta (2009) A gyermek szocializációja születéstől az ötödik életévig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Soláry, Judit (2009) Az idős emberek társadalmi helyzete, a gondoskodás lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Somogyi, Andrea (2009) A bölcsődei zenei nevelés célja és feladata Kodály elvei alapján. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Somogyi, László (2009) A 12-14 éves korosztály internetezési szokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Soronics, Rolandné (2009) Állatok a mesében és a valóságban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Soós, Eleonóra (2009) Fogyatékkal élők sportolási lehetőségei. Lovasterápia. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Stillingné Sziratica, Bernadett (2009) Lusta? Nem szeret számolni? Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Stivics, Alexandra (2009) A roma kisebbség magyarországi helyzete. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sulyok, Anett Szandra (2009) Anfallende Dokumente während der Betätigung den Firmen: Demonstration des Geschäftsplanes durch einem konkreten Beispiel. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sulyok, Krisztina (2009) Az audiovizuális kommunikáció erdeje. Televíziós szokások és hatások vizsgálata a 9-10 éves korosztályban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sulyok, Piroska (2009) Kötődés a korai anya-gyermek kapcsolatban 0-3 éves korig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Cecilía (2009) A Waldorf-pedagógia hatékonysága a szociálpedagógia tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Edina Veronika (2009) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, különös tekintettel a gyermekkel szembeni szexuális visszaélésekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Ferencné (2009) Testi-lelki egészség. Az amputált betegek mentális rehabilitációja. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Imre (2009) A vallás szerepe és jelentősége a családi szocializációban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Melinda (2009) A munkanélküliség kezelésének változása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Mónika (2009) Tanulási nehézségekre utaló jelek 3-6 éves korban, prevenciós lehetőségek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Péter (2009) A környezet szennyezettségével összefüggő allergiás megbetegedések vizsgálata Zalaegerszegen. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Péter Zoltán (2009) Normalizációs és integrációs törekvések a Dunakeszi Életfa Rehabilitációs Intézetben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó, Réka (2009) Magyar gyermekműsorok régen és ma. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó-Bella, Tímea (2009) A reklám hatása az óvodáskorú gyermekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabóné Baksi, Zsuzsanna (2009) Megváltozott munkaképességű emberek esélyei a munkaerőpiacon. A 4M program bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabóné Baranyai, Melinda (2009) Bölcsődei játéktevékenység. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabóné Szénay, Mónika (2009) A zene, a hangok hatása a személyiségre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szakács, Andrea (2009) A kisiskolás korú gyermekek beszéd- és nyelvi fejlődésének zavarai és szociokulturális helyzetük összefüggései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szalai, Csilla (2009) Agresszió és konfliktuskezelés serdülőkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szalai, Zsuzsanna (2009) Iskoláskorú gyermekek kapcsolata a lakóhely közeli természettel. (Hanság). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szalainé Nagy, Judit (2009) Győr és győrkörnyéki bölcsődék kezdetektől napjainkig. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szalay, József (2009) A deviancia ábrázolása Csáth Géza novelláiban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szanyi, Tímea (2009) A szociális szakember feladata a sérült gyermeket nevelő családok segítésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szarka, Viktória (2009) A mese lélektani hatása a gyermeki én fejlődésére. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szatmári, Krisztina (2009) Számítógépes tanácsadás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szegfűné Major, Tímea (2009) A reklámok hatása a kisiskolásokra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szekeres, Istvánné (2009) A családi környezet (nevelés) hatása a gyermek értelmi, érzelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szemes, Szabina (2009) Az életkor szerepe a veszélyeztetettség kialakulásában - megoldási alternatívák a Sárvári Gyermekjóléti Szolgálatnál. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szijártó, Zoltánné (2009) A soproni iparfejlődés és kulturális hatásai a XIX. század második felében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szilágyiné Magyar, Gyöngyi (2009) Kávéház, mint a társasági élet színtere. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szirtes, Dóra (2009) Az óvoda-iskola közötti átmenet problémaköre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szobi, Éva (2009) A család szerepe a serdülők családi életre való szocializációjában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szolgáné Magashegyi, Ilona (2009) A néphagyomány, mint eszköz a pedagógia kezében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szukicsné Kaufmann, Renáta (2009) Az internet világa. Informatív lehetőségek a Pápadereskei eMagyarország Pont tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szunyogh, Rita (2009) Az otthon, a család légköre Szabó Lőrinc költészetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szántó, Katalin (2009) Az Evangélikus Nőegylet története a két világháború közötti Sopronban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szántó, Mária (2009) "Bennünk élő értékeink". Wass Albert: Elvész a nyom című regénye alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szántóné Tóth, Ilona Ildikó (2009) Fedél nélkül - mégsem egyedül. A hajléktalan ellátás kialakulása Magyarországon az 1800-as évektől napjainkig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szász, Katalin (2009) A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szász, Tímea (2009) Az Ostermayer Károly Óvoda történetének feldolgozása. (Mosonmagyaróvár). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Székely, Judit (2009) Gyermekkorban elszenvedett bántalmazás a hajléktalanná válás vonatkozásában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Székely, Péterné (2009) Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint és a népiskolai reform. Csörgöl Lajos népiskolai tanító munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Széléné Knór, Ingeborg (2009) Lovasterápia hatása a nehezen nevelhető gyermekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szénási, Andrea (2009) A pszichiátriai rehabilitáció terei, eszközei és lehetőségei. (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház I. számú Pszichiátriai és Mentálhigiénés Osztálya). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szöllősi, Szabolcsné (2009) A családi környezet hatása a gyermek értelmi, érzelmi, erkölcsi és szociális fejlődésére. Családi háttér - gyermeki fejlődés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szücs-Szabó, Marianna (2009) Tanulászavar jelenségköre, diszlexia, diszgráfia. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szőlősi, Réka (2009) A 12-14 éves általános iskolások sportolási szokásainak vizsgálata Tatabányán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szűcs, Istvánné (2009) Tanulási zavarra utaló jelek 3-6 éves korban, prevenciós lehetőségek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szűcsné Marsai, Szabina (2009) A Külsővati Idősek Otthonában folyó mentálhigiénés munka jelentősége, bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sághyné Stuth, Tünde (2009) A bölcsődei zenei nevelés módszertani lehetőségei, zenei anyagának elemzése. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sáli, Eszter (2009) Fejér Zoltán Kálmán élete és munkássága. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sándor, Márta (2009) Non-profit-kommunikation - ein Beispiel für die "gute Propaganda". Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sófalvy, Judit (2009) Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek a vizsgálata a Holnap Háza Rehabilitációs Központban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Süle, Dóra (2009) Tinédzserkultúra Magyarországon és Nagy-Britanniában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Süle, Gáborné (2009) Alkoholbetegség a családban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

T

Takács, Andrea (2009) Nyúl község őstörténete és ma is élő néprajza. A hagyományőrzés jelentősége a személyiség fejlődésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Gyöngyi (2009) A könyv társ a bajban - avagy a gyógyító könyv szava: a mesék gyógyító és fejlesztő erejének felhasználási lehetősége az iskolai könyvtárban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Nikoletta (2009) Népiskola, felekezeti iskola. A népiskola születésének és az 1868-as népoktatási törvény hatásai a somogy megyei Nagybajom oktatás- és nevelésügyére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Petra (2009) A csecsemőkor pszichológiai fejlődésének sajátosságai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Ramóna (2009) A prevenció prioritása gyermekeink, fiataljaink érdekében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Veronika (2009) Mi legyek, ha nagy leszek? Avagy a pályaválasztás nehézségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takács, Viktória (2009) Környezetvédelemre nevelés az óvodában. (Balatonfüred). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Takáts, Krisztina (2009) Az ősi magyar hitvilág és ennek nyomai a magyar varázsmesékben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tallér, Gábor (2009) Az Internet használata a gyermekkorban, a világháló lehetőségei és veszélyei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tiszberger, Katalin (2009) Barcs középiskolás korú fiataljainak sportolási lehetőségei és szokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tokaji, Gabriella (2009) Az Internet hatása a gyerekek fejlődésére és szocializációjára. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tomborné Sipos, Edina (2009) A deviáns viselkedés kialakulásának okai és fokozatos megszüntetésének lehetőségei a fiatalkorú bűnelkövetők körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tomek, Annamária (2009) Családi életciklusok vizsgálata a paranormatív krízisek tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tomics, Kata (2009) Die deutsche Nationalität in Wandorf. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tompa, Ilka (2009) Az egyházak/szociális intézmények szerepe, a karitatív tevékenység a "társadalmon kívüliek" megsegítésében. Menekültek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tornai, Ágnes (2009) Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai. (Táplánszentkereszt). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tornyos, Pálné (2009) A családon belüli erőszak, mint társadalmi jelenség. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Torzsa, Erika Terézia (2009) Gyermekbántalmazás, mint a szakellátásba kerülés egyik oka. Fejér megyei szakellátásban végzett kutatás alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tuli, Ágnes (2009) A szabadság metafizikája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Turi, Márta (2009) Veszkény község önkormányzatának szociálpolitikája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tátrainé Czirok, Judit (2009) A tatabányai 15-16 éves fiatalok életmódja. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Brigitta (2009) A soproni evangélikus árvaház története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Henriett (2009) Reformiskolák Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Ibolya (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Krisztina (2009) Fogyatékkal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Krisztina (2009) Szexuális nevelés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Krisztina Zita (2009) Családi és iskolai nevelés problémái egy devecseri és egy ajkai iskolában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Róbert (2009) Munkanélküliség, 40 éves kor felett. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Szilveszter (2009) Mentálhigiéné hatása a testi egészségre. A burnout hátterében meghúzódó pszichoszociális faktorok hatása a rendőri hivatásra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Tímea (2009) A családi környezet hatása a gyermek értelmi fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Viktória Borbála (2009) A Lepsényi Lakásotthon története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth, Ágnes (2009) Szociális munka módszerei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóthné Németh, Katalin (2009) Pókaszepetk őstörténete és ma is élő néprajza. A hagyományok jelentősége a személyiség fejlődésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Töreky, Katalin (2009) A televízió hatása a gyermekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Törőcsik, Sándorné (2009) A kilépés nehézségei a családok átmeneti othonaiból. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tülk, Szilárd Lászlóné (2009) Lakóhelyemen a 8-9 éves gyermekek sportolási szokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

U

Udvaros, Imre Zsolt (2009) Virág a művészetben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ulbert, Henrietta (2009) Nincs segítség?! Egy család története a családon belüli erőszak tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Unger, Helga (2009) Kulturális evolúció XX. századi szimbólumai Pink Floyd: The Wall című film tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

V

Vajda, Balázs (2009) Hátrányos helyzet kezelése az iskolai színtéren. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vancsik, Mária (2009) Az óvodáskorú gyermekek testi-lelki egészsége. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Aliz (2009) A helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazása fiatalkorú bűnelkövetők esetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Cecília (2009) Televízió és agresszió. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Ferencné (2009) A bölcsődei étrend összeállításának szempontjai. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Gábor (2009) Sopron hegyvidék környezet és természetvédelme, pedagógiai vonatkozásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Katalin (2009) Helyzetkép a fizikai bántalmazásról Celldömölk városában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Katalin (2009) Prevenciós program és megvalósulása lakóhelyemen. (Kapuvár). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Lászlóné (2009) Keresztény fiatalok párválasztása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Milán (2009) A szabadidő sportok szerepe a fizikai fittség és egészség megőrzésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Nóra (2009) Családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermekbántalmazásra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Terézia Zsuzsanna (2009) Családon belüli erőszak: gyermekbántalmazás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga, Tímea (2009) Varga Imre és Siófok. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Török, Éva (2009) Alkoholfogyasztási szokások vizsgálata szívbeteg populációban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vargáné Kocsis, Mária (2009) A kisgyermekkori beszédfejlődés folyamata, jellemzői. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vargáné Rehák, Gabriella Rita (2009) A 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családok szabadidő eltöltésének lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vass, Izabella Éva (2009) Gyermekjóléti alapellátás formái. (Zalaegerszeg). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vati, Gabriella (2009) A színek hangulati jelentése a kisgyermek érzelmi fejlődésében. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Verebélyi, Berta (2009) Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Veres, Csilla (2009) A székesfehérvári ciszterci Szent István Gimnázium története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vigh, Veronika (2009) A soproni sörgyártás történetéből. A kezdetektől a XX. századig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vincze, Veronika (2009) Tét város őstörténete és ma is élő néprajza. A hagyományőrzés jelentősége a személyiség fejlődésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Violka, Károlyné (2009) Lakóhelyem természeti környezete. (Nyúl). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vitéz, Erzsébet (2009) Család nélkül élni családban. Kamaszok problémái egyszülős családban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vámos, Ferenc (2009) A Béri Balogh Ádám Katonai Középiskola és Kollégium története az alapítástól a bezárásig. (Győr). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Váradi, Réka (2009) A gyermekkor bűvöletében. Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai c. kötete alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Várnai, Katinka (2009) Bölcsődénk múltja és jelene. (Fenyveserdő Bölcsőde, Pápa). Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Várnoki, Csilla (2009) A soproni Anya- és Gyermekvédelmi Szövetség tevékenysége 1917-1927-ig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végh, Annamária (2009) Az idősellátás lehetőségei és korlátai Pápán. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végvári, Eszter (2009) A zene helye, szerepe és jelentősége az ember életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vérti, Borbála (2009) Szexuális nevelés az értelmi fogyatékosok körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vértiné Sasgáti, Edit (2009) A játék, mint szenvedély. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

W

Wellner, Éva (2009) Az anya-gyermek kapcsolat történeti alakulása. Other, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Wildhoffer, Ibolya (2009) Serdülők problémás internet használata és hatása a társas kapcsolataikra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Wágner, Virág Dóra (2009) Árvaház a határon. Vasvármegye Árvaháza a gyermekvédelem történetében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Z

Zelovitsné Huszti, Szilvia (2009) A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zselyme, Zsuzsanna (2009) A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata Kapuváron és környékén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zsida, Jánosné (2009) Gyulafirátót hagyományőrzése a felnőtt- és gyermekközösségben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zsila, Sándorné (2009) Békásmegyer lakossága sportolási szokásainak bemutatása, különös tekintettel a 10-14 éves korosztályra. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zsákovics, Helga (2009) A magyar népmese szerepe a képi gondolkodás megerősítésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zvadáné Horváth, Éva (2009) A Harkai Kerekerdő Óvoda története. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zöldy, Júlia (2009) Shrek - avagy hátrányból is lehet előny. Egy modern mese üzenete óvodásoknak és szüleiknek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Á

Ádám, Anetta (2009) A tornyiszentmiklósi templom művészeti értékeinek bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

É

Éles, Éva (2009) Győrasszonyfa szakrális képzőművészeti emlékei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ó

Ónodi, Botond (2009) Tanulási zavarok jelenségköre: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ő

Őri, Henrietta (2009) Média fogságában - televízió hatásai a gyermekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ősz, Andrea (2009) A D.A.D.A. program szerepe a biztonságra nevelésben az általános iskolában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

This list was generated on Sat Jul 20 05:39:15 2024 UTC.