Fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők vizsgálata nemek tekintetében

Horváth Anna, (2018) Fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők vizsgálata nemek tekintetében. BA/BSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
KBAN-18_37.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (2305Kb)

Abstract

Dolgozatom témájának a fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezőket választottam, ki-emelten foglalkozva a nemek szerinti csoportosítási lehetőségekkel. A téma vizsgálatát a szakirodalom részletes és széleskörű feldolgozásával kezdtem, majd a vizsgált elméleteket ütköztettem. Elsőként egy fókuszcsoportos vizsgálatot folytattam le, mely 3 különálló cso-portból állt, ezzel segítve a kérdőívem validálását. Ezt követően kérdőíves felmérés segít-ségével, törekedtem arra, hogy nagyobb számú mintából kiindulva olyan átfogó képet kap-hassak a kutatási célkitűzésekhez igazodva, amelyek a hipotéziseimet igazolják. A célom azon kérdés megválaszolása volt, hogy a befolyásoló tényezők elkülönítése lehetséges-e nemek alapján, szerettem volna megvizsgálni, hogy az egyes tényezők rele-vánsan tartozhatnak-e inkább az egyik nemet befolyásoló tényezők közé. A fókuszcsopor-tos vizsgálattal szerettem volna egy-egy átlagos fogyasztó vásárlási élményeiben részlete-sebben elmerülni, kielemezni az egyes befolyásoló aspektusait egy kötetlen beszélgetés ke-retén belül, mely aztán a későbbiekben a segítségemre volt a kérdőív megalkotásában. A kérdőíves felmérés során kiemelt figyelmet fektettem arra, hogy az egyének rész-letesen meg tudják osztani velem a vásárlási, fogyasztási tapasztalataikat, olyan kontextus-ba helyezve a vásárlást, amely rávilágít olyan esetleg tudat alatt végbemenő folyamatokra, amelyre ők maguk nem fektetnek kiemelt hangsúlyt egy-egy döntés folyamán. Három hipotézist fogalmaztam meg, melyek közül mind kiemelten a nemi szerepek elkülönítésével foglalkozik a vásárláson belül. A kérdőívre beérkezett válaszok kiértékelését IBM SPSS Statistics 22 programmal végeztem. A három hipotézis közül az első esetében azt vizsgáltam, hogy a nők esetében na-gyobb befolyásoló erővel bírnak-e az otthoni szokások, mint a férfiakéban, azonban a kor-relációs vizsgálat alapján ezt a hipotézist elutasítottam. A második hipotézis során azt felté-teleztem, hogy a minőség a férfiak számára nagyobb befolyással bír, mint a nők esetében. A kereszttáblás vizsgálat alapján a változók között magyarázó jelleget tudtam megállapíta-ni és a Gamma értékének vizsgálata során kapcsolatot találtam a nemek és a minőség fon-tossága között, így ezt a hipotézist elfogadtam. A harmadik hipotézis során azt feltételez-tem, hogy a nők szívesebben tekintenek a vásárlásra, mint szabadidős tevékenységre, en-nek vizsgálata során három különböző változót vizsgáltam, azonban ezek közül kettő ese-tében nem találtam magyarázó jelleget, így ez a hipotézis is elutasításra került.

Magyar cím

Fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők vizsgálata nemek tekintetében

Angol cím

Monitoring the influencing factors of consumers' buying by genders

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Üzleti Tudományok Intézet

Specialization

KTK - Gazdálkodási és menedzsment alapszak (BA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Ékes Szeverin Kristóf, UNSPECIFIEDekes.szeverin@gmail.com
Mizda Balázs Károly, UNSPECIFIEDmizdab@gain.nyme.hu

Item Type: Szakdolgozat
Depositing User: Horváth Anna
Date Deposited: 2018. Dec. 04. 14:18
Last Modified: 2018. Dec. 04. 14:18
URI: http://diploma.uni-sopron.hu/id/eprint/4623

Actions (login required)

View Item View Item