A motiváció szerepe a munkavállalói lojalitás megteremtésében

Szabó Gabriella, dr. (2015) A motiváció szerepe a munkavállalói lojalitás megteremtésében. Other, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
02_Szerzői nyilatkozat_dr_Szabó Gabriella_c73jw7_20150509.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (105Kb)
[img] PDF
02_Diplomamunka_dr_Szabó Gabriella_c73jw7_20150509.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (1094Kb)

Abstract

A diplomadolgozat a motiváció és a lojalitás kérdéskörét fogja össze a gyakorlaton keresz-tül. A motiváció megteremtésének és megújulásának következménye a lojalitás kialakulása és fenntartása. Napjainkban a gazdasági világválság elhúzódó hatására a munkavállalók céljai át-rendeződtek: a mindennapi élet problémáinak megoldása olyan elemi erővel van jelen és gyakorol hatást a munkavégzésre, hogy a vezetőknek kiemelt figyelmet kell arra fordítani-uk, hogy a munkavégzés ne csak a pénzügyi gondok egyik megoldási forrása legyen, ha-nem az alkotó embert is képes legyen előtérben tartani annak érdekében, hogy a munkahely valóban a munkavégzés színtere legyen és ne a családi, egyéni problémák kitárulkozásának helyszíne. Ezen felismerés szem előtt tartásával vezetőként célom az, hogy a motivációs el-méletek eszköztárának felhasználásával a kollégáim olyan környezetben végezzék napi fe-ladataikat, hogy abból sikerélményük legyen, elégedettek legyenek, amely hatás akár pozi-tív kihatással bír a magánéletükre is. Ennek mentén a diplomadolgozat a motiváció és a lojalitás elméleti alapjait foglalja össze, kezdve a Maslow piramis egymásra épülő szükséglet kielégítési sorrend bemuta-tásával, majd a Herzberg-féle kéttényezős modell, mint szintén jelentős kutatási eredmény kerül bemutatásra. Ezt követően a lojalitás fogalmi és tartalmi elemei kerülnek bemutatásra azzal, hogy a lojalitás inkább erkölcsi tartalmú megközelítése a munkavégzésnek, mint a motiváció. E tekintetben fontos kiemelni, hogy a munkavállaló vezetőjéhez, mint sze-mélyhez vagy az őt alkalmazó szervezethez kötődik-e. A diplomadolgozatom gyakorlati részében bemutatom a Közigazgatási és Elektro-nikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (továbbiakban KEKKH), ahol a Beszerzési és Szerződés-előkészítő Főosztály (továbbiakban: BSZEFO) vezetőjeként tevékenykedtem 2011. augusztus 8. napjától 2015. február 19. napjáig. A KEKKH szervezeti felépítésének és a BSZEFO működési környezetének bemutatását követi röviden ismertetve a humánpo-litikai szakterület leírása. A diplomadolgozat harmadik része vezetői tevékenységem bemutatása a motiváci-ós elemeken keresztül, hogyan valósítottuk meg a kollégákkal együtt, ill. magam vezető-ként a napi munkavégzés olyan jellegű feltételeit, hogy a kollégák ne csak bejárjanak dol-gozni, hanem belső igényük legyen egy olyan magas színvonalú munkavégzésre, amely példaértékű az egész KEKKH számára azzal, hogy a kollégák összetartása és szakmai el-hivatottsága is kiemelkedő legyen. Összefoglalóan kijelenthető, hogy lojális munkavállaló nincs motiváció nélkül, amelyhez elengedhetetlen egy olyan vezető, aki képes azonosulni ezzel a tétellel.

Magyar cím

A motiváció szerepe a munkavállalói lojalitás megteremtésében

Angol cím

The role of motivation in creation/initiation of employee loyalty

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

x - ARCHIV KTK - Vállalatgazdasági Intézet (megszűnt: 2015.06.30.)

Specialization

KTK - Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés (PG)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Kópházi Andrea, Dr. egyetemi docens PhDkophaz.andrea@ktk.nyme.hu

Item Type: Thesis (Other)
Depositing User: dr. Szabó Gabriella
Date Deposited: 2015. Jul. 13. 10:38
Last Modified: 2015. Jul. 13. 10:38
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/92

Actions (login required)

View Item View Item