A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a Nyugat-dunántúli régió vállalatai körében

Kőrös Barbara, (2017) A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a Nyugat-dunántúli régió vállalatai körében. MA/MSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
KMAN-17_11.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (2384Kb)

Abstract

A munkaerő-toborzás célja a munkaerő megtalálása a megfelelő mennyiségben és minő-ségben. Ma ez a cél egyben a HR szakemberek legnagyobb kihívása is, különösen Ma-gyarország nyugati régiójában, ahol a munkaerőpiacra ható erők jelentősebbek. Munka-erőhiány esetén a felvételi folyamat hangsúlya a kiválasztásról a toborzásra helyeződik. A megfelelő eszköz, módszerek kiválasztása egyre nagyobb felelősséget hordoz magá-ban. A tanulmány elemzi a régió vállalatainak toborzási szokásait, a toborzók gondol-kodását, nézőpontját, a munkaerő-piaci helyzetről alkotott véleményüket. A kutatás célja javaslatok kidolgozása a munkaerő-toborzási folyamat gyorsabbá és eredményesebbé té-telére, a toborzási szokások vizsgálatán keresztül. A vizsgálat első lépésében a hazai és nemzetközi szakirodalmi hátteret tártam fel, illetve szekunder adatgyűjtést végeztem. A kutatáshoz kapcsolódó adatgyűjtés után, pri-mer kutatásomban feltáró jellegű mélyinterjús és strukturált áttekintést adó kérdőíves vizsgálatot folytattam le. A személyes mélyinterjúk során a kutatási kérdést szerettem volna több aspektusból is összevetni, ezért három területről választottam alanyokat (vál-lalati HR, a fejvadászat és a HR-informatika), akikkel összesen nyolc mélyinterjú ké-szült. Kérdőíves vizsgálattal mértem fel a vizsgált régió vállalatainak humán erőforrással foglalkozó szakemberei körében a toborzási módszereket, trendeket, szokásokat. A sze-kunder és primer kutatások eredményei alapján vontam le következtetéseimet, fogalmaz-tam meg javaslataimat. A főbb eredmények mutatják, hogy a régió vállalatainál valóban komoly problémát jelent a megfelelő jelöltek felkutatása, toborzása és ez nem csak a szellemi, hanem a fi-zikai munkakörökre is kiterjed, sőt, itt jelentkezik nagyobb mértékben. Igazolódott, hogy a hagyományos toborzási eszközök súlya továbbra is jelentős, to-vábbá, hogy a toborzás szoftvertámogatottsága alacsony, valamint az online jelenlét is fokozható lenne. Bár a toborzók érzik a fontosságát, a toborzási tevékenységben még nem dominál a generációs különbségek figyelembe vétele. Az eredmények alapján javaslatokat fogalmaztam meg többek között az online jelen-lét javítására, az ajánlói programok bővítésére, továbbá a toborzást támogató szoftverek használatára, a fiatalabb generációkra irányuló technikák mélyebb beépítésére, a gyakor-noki programok kialakítására és a vállalati márka (employer branding) építésére.

Magyar cím

A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a Nyugat-dunántúli régió vállalatai körében

Angol cím

Examination of Recruiting Process in Companies of West-Transdanubien Region

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Üzleti Tudományok Intézet

Specialization

KTK - Vállalkozásfejlesztés mesterszak (MA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Koloszár László, Dr. intézetigazgató, egyetemi docenskoloszar@ktk.nyme.hu

Local id

KMAN-17/11

Item Type: Thesis (MA/MSc)
Depositing User: Kőrös Barbara
Date Deposited: 2018. May. 17. 13:06
Last Modified: 2018. May. 17. 13:06
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/3711

Actions (login required)

View Item View Item