A turizmusfejlesztés lehetséges irányai a soproni desztinációban

Baumgartner Bettina, (2017) A turizmusfejlesztés lehetséges irányai a soproni desztinációban. Other, Faculty of Economics.

[img] PDF
KFON-17_05.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (1445Kb)

Abstract

A magyarországi turizmus egyik legfőbb problémája, hogy a táj és a kultúra adta kedvező adottságok és a magas vendégforgalom ellenére meglehetősen alacsonyak a turisztikai be-vételek. Térségenként jelentősek a különbségek, de számos esetben nem megfelelő az inf-rastruktúra és a társadalmi környezet, hiányos a turisztikai szektor kínálata; hiányoznak a térség-specifikus attrakciók, a színes és egyedi rendezvény- és programkínálat, valamint felkészületlen a szolgáltató-szektor. A szereplők jellemzően egymástól elkülönültek, ezáltal hiányzik a közöttük lévő kooperáció. A turisztikai desztinációk szintjén a sajátos/helyi természeti és épített értékekre, történeti hagyományokra, illetve a 21. század társadalmi és gazdasági adottságaira alapozva egyedi attrakciók létrehozására, a programkínálat meg-szervezésére, a szolgáltató szektor megteremtésére, valamint egy decentralizált szervezeti rendszer kialakítására kell sort keríteni. Jelen dolgozatban célom, a kiinduló helyzet (meglévő adottságok, múltbeli és jelen-legi turisztikai termékek, a marketing tevékenység és a vendégforgalmi adatok) figyelem-bevételével, tematikus fejlesztési tevékenységek és a kívánatos kommunikációs aktivitás- rendszerének bemutatása, amelyek révén Sopron relatív pozícióit jelentősen javítva, ked-vező adottságaihoz igazodó versenyképes kínálattal és nagyságrendi vendégforgalommal rendelkezzen. A záródolgozatomban mind a kínálat rendszerének-, és mind a kommunikáció fej-lesztésére tettem javaslatot. A kínálat fejlesztésénél a kulturturizmusban kiemelt módon tematikus utak létrejöttét szorgalmaznám, az aktív turizmus területén főként a városi ke-rékpárok megjelenését, az egészségturizmusban a desztinációban működő két szanatórium, illetve egy új szálláshely létrehozását tűztem ki célul. Továbbá a bor-, és a fesztiváltu-rizmusban számos színes program/rendezvény megalakulásával lehetne népszerűsíteni e két turisztikai terméket. A MICE turizmus fellendítéséhez és erősítéséhez konferenciaközpont megépítése, valamint országos konferenciarendezvényeken való részvétel szükséges. A fogászati-, szépészeti-, illetve bevásárló turizmus további erősítését és kiemelkedő tu-risztikai termékké fejleszteném, fogászati múzeumok létrehozásával, valamint új bevásár-lóközpont létrehozásával. A kommunikáció fejlesztésénél a hagyományos marketing csa-tornák (óriás plakátok, apró hirdetések, reklámok, stb.) mellett, a 21. századnak megfelelő technikai eszközökön (applikációk, instagram, 2D-s; 3D-s térképek stb.) való kommuniká-ciós megjelenést szorgalmaznám, illetve az event marketing már meglévő jelenlétével (VOLT fesztivál) és a jövőben még szélesebb körű fellépésével számolva. Továbbá játékos formában (geocaching, selfi-fotók stb.), a turizmus kedvezmény kártya, illetve az ajándéktárgyak egyedi és sajátos megjelenésével még jobban közkedveltté és népszerűbbé lehetne tenni a soproni desztinációt. One of the main problem of the Hungarian tourism is, that the tourist incomes are fairly low despite the endowments given by the landscape, the culture and the high tourist travel. The regional differences are significant, but in number of cases the infrastructure and the social environment is not proper, there is a lack of supply in the tourist sector: the region-specific attractions, the colorful and individual venue and program offer are missing, over and above the service sector is unprepared. Participants are typically separated from each other, in that way there is a lack of cooperation between them. On the level of tourist destination there should be a pursue to design unique attractions, organize a program offer, establishing the service sector, and there should be an effort to create a decentralized organizational system based on the unique /local natural and built values, historical traditions and economic capability of the 21st century. The aim of my recent paper is to take into consideration the initial position (given endowments, touristic products of the past and present, marketing activity and tourist travel’s data) which provide a presentation about the thematic development activity and the system of the desired communicational activity. These factors contributed to Sopron significantly improves its relative position, to possesses a competitive supply based on Sopron’s favorable makings and to have an order of magnitude tourist travel. In my final thesis I made a proposal to the improvement of the system of demand and the improvement of the communication. In the improvement of demand I would highly emphasize the highlighted way in the tourism, which is to form thematic ways, in the area of active tourism these are the presence of city bicycles, in health tourism my suggestion is to have 2 active sanitariums in the destination and to build a new quarters. In addition there could be a popularization of these two products by the creation of many colorful program/venue in the vine-and festival tourism. To boost and strengthened the MICE tourism it is required to build a conference center alongside with taking part in the national conference programs. I would improve the dental -, beauty-, and shopping tourism into an outstanding touristic product through the creation of dental museums and shopping center. Developing the communication besides the traditional channels (giant posters, small ads, commercials, etc.) I put emphasis on the importance of the technical devices of the 21st century (applications, Instagram, 2D, 3D maps, etc.) and it would serve a good cause if these ads would be published and available on communicational levels. I calculate with the already existing event marketing (VOLT Festival) and broader attractions in the future. Furthermore in playful form (geocaching, selfie pictures, etc.) with tourism discount card, and the appearance of the unique and particular gifts, the Sopron destination could be formed into a more popular and liked area.

Hungarian Title

A turizmusfejlesztés lehetséges irányai a soproni desztinációban

English Title

The possible ways of developing the tourism in the Sopron destination

Institution

University of West Hungary

Faculty

Faculty of Economics

Institute/Establishment/Department

Faculty of Economics - Institution for International and Regional Economy

Specialization

KTK - Turizmus–vendéglátás felsőoktatási szakképzés (FOKSZ)

Supervisor(s)

Témavezető nevegrading, academic degree, institutionEmail
Egyed Krisztián, Dr. egyetemi docens PhDegyedk@ktk.nyme.hu

Local id

KFON-17/05

Item Type: Záródolgozat - Final Essay
Depositing User: Baumgartner Bettina
Date Deposited: 2017. May. 18. 13:31
Last Modified: 2017. May. 18. 13:31
URI: http://diploma.uni-sopron.hu/id/eprint/2803

Actions (login required)

View Item View Item