Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra vonatkozó főbb adó-, és járulékszabályok, kiemelten Ausztria viszonylatában

Tóth Petra, (2015) Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra vonatkozó főbb adó-, és járulékszabályok, kiemelten Ausztria viszonylatában. MA/MSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
Diplomadolgozat_Toth_Petra.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (2191Kb)

Abstract

Diplomadolgozatomban a nemzetközi adózás elterjedését, fontosságát vizsgálom, illetve a magyarok külföldi, a külföldiek magyar munkavállalása során alkalmazott főbb adó-, és járulékfizetési szabályok alakulását. Az utóbbi években egyre népszerűbb a külföldi országokban történő munkavégzés, ezért a nemzetközi adózás jelentősége is megnőtt. Kialakulása a XIX. századra tehető, amikor a tömegtermelés elterjedt, és fokozódott a nemzetközi kereskedelem szerepe. A kereskedők igyekeztek kihasználni az országok eltérő szabályozását adóoptimalizálással. Minden országnak szuverén joga a saját felségterületén adóhatalmat gyakorolni. Mindez életre hívta a nemzetközi adózás tudományát. Megalkották a kettős adóztatási egyezmé-nyeket, melynek célja a jogi kettős adóztatás kiküszöbölése. Emellett megjelent a multila-terális szabályozás is, azaz nemcsak két ország, hanem a világ egyes régió között jön létre szerződés. Az európai övezetben ilyenek az Európai Uniós irányelvek, amelyek nemzetek feletti jogok, így nemcsak a nemzeti szintű jogszabályokat, hanem a kettős adóztatási egyezményeket is felülírják. Magyarország és Ausztria között 1975. óta létezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezség. Napjainkban különösen lényeges, hiszen egyre több magyar állampolgár dönt az ausztriai munkavállalás mellett elsősorban a jobb kereseti lehetőségek miatt. Ezt statisztikai adatok segítségével is alátámasztom. Megvizsgálom, hogy ilyen esetben milyen adó-, és járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek, milyen adókedvezmények vehetők igénybe. Mindezt összehasonlítom a Magyarországon alkalmazott szabályokkal. Ausztriában sávosan progresszív adórendszer működik, amely lényege, hogy az alacso-nyabb jövedelemmel rendelkezőket kisebb, míg a magasabb bérezésben részesülőket na-gyobb mértékben adóztatja meg. Ezáltal próbálják csökkenteni a jövedelmi egyenlőtlensé-get a társadalomban. Ezzel szemben Magyarországon egykulcsos adórendszer működik 2011. óta, mindenkit egységesen 16 százalék személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel. Ez a típusú rendszer tulajdonképpen a magasabb jövedelemosztályok számára ked-vez. A két fajta struktúra közötti különbséget példákkal szemléltetem. Végül levonom a témával kapcsolatban tapasztalt következtetéseket, illetve kitérek a jövőben várható tendenciák vizsgálatára. Várhatóan tovább fog növekedni a magyarok munkavállalás céljából történő kivándorlása, amennyiben Magyarországon nem következik be jelentős változás a bérezésben, adóztatásban. Present degree thesis studies the spread and importance of international taxation as well as the formations of major tax-and regular contributions applied during the employment of Hungarians abroad and foreigners in Hungary. Work in foreign countries is becoming more and more popular therefore the impor-tance of international taxation has also increased in the last few years. Its development can be dated back to the 19th century when mass production started to spread and the role of international trade also increased. Traders tried to take advantage of the countries’ differ-ent regulations with the help of tax optimisation. It is the sovereign right of every country to practice the power of taxation in its own national territory. All of these measures have led to the scientific study of international taxation. The agreements of double taxation have been created, the aim of which is to eliminate the legal double taxation. Besides this, multilateral regulation has also been issued i.e. contracts can be reached not only between two countries but among certain regions of the world too. Guidelines of the European Un-ion in European zones are like these agreements, which are supranational rights, so they are able to overwrite national legislations and agreements of double taxation as well. The agreement about the avoidance of double taxation between Hungary and Aus-tria has been in existence since 1975. Nowadays, it is especially important as more and more Hungarian citizens decide to work in Austria for better sources of income. This is supported by statistics too. It is studied what kind of tax-and regular contributions come into being and what kind of tax benefits are available in this case. All this is compared to regulations adopted in Hungary. In Austria, progressive tax system exists the main point of which is to tax people with lower income to a lesser degree while people with higher income are taxed to a higher degree. Inequalities in terms of incomes are reduced with the help of this measurement. While, in Hungary there is a flat tax system. Uniformly, a 16 per cent tax has been imposed on everybody since 2011. Actually, this kind of system is favourable to higher income-classes. Differences between these two structures are demon-strated with examples. Finally, all the conclusions are drawn from the given topic and the study of future tendencies is also mentioned. If significant changes in connection with wages and taxation do not take place, probably the emigration of Hungarians with the purpose of working will increase.

Magyar cím

Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra vonatkozó főbb adó-, és járulékszabályok, kiemelten Ausztria viszonylatában

Angol cím

Hungarians abroad, foreigners in Hungary: major tax-and regular contributions related to employees, mainly with respect to Austria

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Pénzügyi és Számviteli Intézet

Specialization

KTK - Számvitel mesterszak (MA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Ambrus Rita Anna, Dr. egyetemi docensambrusne@ktk.nyme.hu

Local id

KMAN-15/15

Item Type: Thesis (MA/MSc)
Depositing User: Tóth Petra
Date Deposited: 2015. Aug. 26. 13:47
Last Modified: 2015. Aug. 26. 13:47
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/199

Actions (login required)

View Item View Item