Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. vagyoni, pénzügyi, és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata

Szökő Szilvia, (2015) Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. vagyoni, pénzügyi, és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata. BA/BSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
szakdolgozat_Szökő_Szilvia_2015_05_14.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg. Embargo lejáratának dátuma: 2030. June 30.

Download (1799Kb)

Abstract

AZ SMR AUTOMOTIVE MIRROR TECHNOLOGY HUNGARY BT. VAGYONI, PÉNZÜGYI, ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA The economic and financial analysis of SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Szakdolgozatomban a SMR Bt. utóbbi öt évre vonatkozó gazdasági elemzését végeztem el, ezek eredményét vizsgáltam, majd ezután a vállalati ösztönzési rendszer felépítésének összetételével foglalkoztam. Dolgozatom elején a vállalat történeti, tulajdonosi hátterét ismertettem, majd ezután kitértem tevékenységi körének bemutatására. Ismertettem még a cég szervezeti felépítését, majd nem utolsó sorban a vállalat gazdasági hátterét taglaltam. A Társaság gazdálkodásának elemzését a mérlegelemzéssel kezdtem, melyből kiderült, hogy a vállalat eszközeinek meghatározó részét a forgóeszközök adják, ezen belül a köve-telések, a forrásoldalon pedig a kötelezettségek voltak túlnyomó többségben. A mérlegelemzés utána a különböző pénzügyi mutatók segítségével rátértem a vállalat va-gyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének, illetve hatékonyságának vizsgálatára. Vagyoni helyzetét tekintve a vállalat tőkeerőssége rossz, bár az utóbbi évek során kedvezően változott. Kötelezettségeik aránya túl magas, tőkefeszültsége kedvezőtlen. Pénzügyi helyzetéről elmondható, hogy likviditási mutatói alacsonyak, a cég likviditása javításra szorul. A jövedelmezőségi mutatói szintúgy kedvezőtlenek, a 2013/14-es tárgyévre értek el pozitív értékeket. Hatékonysági mutatói közepesen alakultak, a komplex, a lekötött eszköz, illetve a tárgyi eszköz hatékonysága nem éri el a kívánt határértéket, azonban az élőmunka, illetve készlethatékonyság rendkívül kedvezően alakult. A gazdasági elemzés után rátértem a vállalat ösztönzési rendszerének vizsgálatára. A Tár-saság az alapbért időbér formájában állapítja meg, mind a szellemi, mind a fizikai dolgozóknál, annyi különbséggel, hogy a fizikai dolgozók órabérben, a szellemi munkavállalók havi bérben vannak alkalmazva. Az alapbérre több különböző változó bér is rárakódik, ide soroljuk a különböző egyéni és csoportos prémiumokat, illetve a cég által létrehozott jelenléti prémiumot, amit a dolgozói körben a határ menti szezonmunkák népszerűsége mi-att vezetett be a Társaság. Juttatási rendszerében megfigyelhetünk pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat. Üzemanyag támogatás, Cafeteria, ötlettámogatások. A vállalat fontosnak tartja, hogy olyan légkört teremtsen a cégen belül, ami motiválja az embereket, odafigyel dolgozói szociális igényeire is. Ezt teszi különböző csapatépítő programok, szakmai és ál-talános képzések, családi nap, egészségnap, és egyéb programok szervezésével. Összességében elmondható, hogy a vállalat ösztönzési rendszere rendkívül fejlett, ugyanis nem csak pénzügyi, hanem szociális ösztönzőkkel is motiválja dolgozóit. Fontosnak tartja, hogy a vállalati és egyéni célok megegyezzenek, és a munkavállalói jól érezzék magukat munkahelyükön, ami nagy befolyással van a termelés eredményességére.

Magyar cím

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. vagyoni, pénzügyi, és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata

Angol cím

The economic and financial analysis of SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Pénzügyi és Számviteli Intézet

Specialization

KTK - Pénzügy és számvitel alapszak (BA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Szóka Károly, Dr. egyetemi docenskszoka@ktk.nyme.hu

Local id

KBAN-15/32

Item Type: Szakdolgozat
Depositing User: Szökő Szilvia
Date Deposited: 2015. Aug. 26. 13:44
Last Modified: 2015. Aug. 26. 13:44
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/177

Actions (login required)

View Item View Item