A KEFAG Zrt. gazdasági elemzése (Éves beszámolókon alapuló gazdasági elemzés 2010-2014. között)

Romhányi, Emese (2016) A KEFAG Zrt. gazdasági elemzése (Éves beszámolókon alapuló gazdasági elemzés 2010-2014. között). Other, Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics (formerly Faculty of Economics).

[thumbnail of KNL-16_20.pdf] PDF
KNL-16_20.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg. Embargo lejáratának dátuma: 31 December 2031

Download (14MB)

Abstract

Szakdolgozatom témájául a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. gazdasági elem-zését választottam, amelyben a 2010-2014. évi tevékenységét kívántam bemutatni. A vál-lalkozások gazdálkodásának elemzése meghatározó szerepet tölt be működésük megítélé-sében, így ez a téma mindig aktuális. A szakdolgozatom megírásának célja egy vállalkozás példáján keresztül bemutatni a pénzügyi kimutatások elemzését. Ezen elemzés során megtudhatjuk, hogy az adott vállal-kozás milyen gazdasági helyzetben van. A mai folyamatosan változó piaci környezetben fontos, hogy a gazdasági szereplők valós képet kapjanak egy adott vállalkozás helyzetéről. A gazdasági elemzés a legfőbb módszer egy vállalkozás megítéléséhez, amely bizto-sítja a működéshez szükséges tájékozottságot. A vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzet vizsgálata nélkülözhetetlen információkat nyújt a vállalkozás belső és külső kör-nyezetének egyaránt. Ezek az információk a piacon minden résztvevő számára más szem-pontok miatt hasznosak. A KEFAG Zrt. Bács-Kiskun megye területén működő, rendkívül kedvezőtlen ter-mőhelyi adottságokkal rendelkező, 100%-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaság, melynek fő tevékenysége az erdőgazdálkodás. A vizsgált erdőgazdaság gazdasági elemzése a gazdasági elemzések során alkalma-zott mutatók segítségével történt. A vizsgált mutatók alapján megállapítható, hogy az érin-tett időszakban a társaság vagyoni helyzete kielégítő, és javuló tendenciát mutat, illetve emelkedést prognosztizál a jövőre nézve. A társaság pénzügyi helyzete azonban nem megnyugtató, ezért erre fel kell hívni a figyelmet. A jövedelmezőség alakulása szempont-jából elmondható, hogy a vizsgált öt év harmadik évére a társaság jövedelmezősége meg-közelítette a kritikus szintet, azonban ebből a negatív helyzetből sikerült megtalálnia a fel-felé vezető utat. A vállalat legfőbb célja nem csak a nyereségszerzés, hanem közjóléti tevékenység ellátása is a térségben, melynek során – a társaság cégfilozófiájával összhangban − a kör-nyezettudatosságra való nevelés és a természet értékeinek megismertetése, mint elenged-hetetlenül szükséges feladat jelenik meg célkitűzésként. A társaságnak − a korábban és jelenleg is jellemző innovatív és rugalmas szemlé-letmódjára támaszkodva − továbbra is keresnie kell azokat a lehetőségeket, amelyek javít-hatnak a jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetén.

Hungarian Title

A KEFAG Zrt. gazdasági elemzése (Éves beszámolókon alapuló gazdasági elemzés 2010-2014. között)

English Title

The economic analysis (based on annual reports 2010-2014) of “KEFAG ZRT.” Kiskunság Forestry and Timber Industrial Private Limited Company

Institution

University of West Hungary

Faculty

Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics (formerly Faculty of Economics)

Institute/Establishment/Department

x - ARCHIV Faculty of Economics - Institution for Business Studies (defunct: 06.30.2021.)

Specialization

LKK - Economics for Engineers (főiskolai) (PG)

Supervisor(s)

Témavezető neve
grading, academic degree, institution
Email
Tóthné Szabó, Dr. Erzsébet
egyetemi docens, PhD, Pénzügyi és Számviteli Intézet

Local id

KNL-16/20

Item Type: Thesis
Depositing User: Emese Romhányi
Date Deposited: 07 Jul 2016 14:30
Last Modified: 07 Jul 2016 14:30
URI: http://diploma.uni-sopron.hu/id/eprint/1630

Actions (login required)

View Item View Item