Richter Gedeon Ny Rt. kereskedelmének elemzése gazdaságstatisztikai eszközökkel

Korycki László, (2015) Richter Gedeon Ny Rt. kereskedelmének elemzése gazdaságstatisztikai eszközökkel. Other, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
KORYCKI_SZAKDOLG.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg. Embargo lejáratának dátuma: 2030. June 30.

Download (2653Kb)

Abstract

Dolgozatomban a társaság kereskedelmi tevékenységét vizsgálom 2005 és 2014 között, több szempontból, gazdaságstatisztikai módszerekkel. A vizsgált időszak közepére esik a 2008-2009-es gazdasági válság, hatásának elemzése megkerülhetetlen. A téma választása azért indokolt, mert ilyen jellegű, csak a kereskedelemre koncent-ráló, 10 évet átfogó tanulmány még nem áll rendelkezésre a vállalatnál. A külkereskedelmi osztályok számára is fontos e dolgozat, mert hasznos elemzéseket tartalmaz a tevékenysé-gükről. Vizsgálatom célja megállapítani, hogy a válság éveiben sikerült-e a társaságnak megfelelő termékcsoportokkal olyan piacokon megjelennie, ahol ezekkel a termékekkel versenyképes, és megfelelően magas fajlagos fedezeti hányaddal nagy árbevételt tudott el-érni. A rendelkezésre álló adatok segítségével (konszolidált ár és forgalom, szűkített ön-költség, elszámoló ár) megvizsgálom a vállalat teljes forgalmának az alakulását az elmúlt 10 évben, illetve régiónként is. Elemzem a termékcsoportok forgalmának a változását is, és próbálok kapcsolatot keresni a termékek, régiók, forgalmi adatok között, vegyeskapcsolati elemzési módszerrel. A forgalom tanulmányozásához 6 különböző táblázat adatait kellett összekapcsol-nom és egy nagy táblázatban megjelenítenem (önköltségek, konszolidált árak, konszolidált forgalom, vásárolt alapanyagok elszámoló ára, és két segédtáblázat: régiók, termékcsopor-tok). Ez a végleges táblázat minden szempontból szűrhető (év, termékcsoport, régió), és már tartalmazza a fajlagos fedezeti hányadot is. Ebből a táblázatból már egyszerűen elké-szíthető mindenféle kimutatás és diagram. Felvetettem 4 hipotézist is, melyeket az elemzések eredményeivel elvetek vagy iga-zolok. A kezdetektől fogva 3 termékcsoport határozta meg a vállalat forgalmát: a nőgyógy-ászati termékek, a keringési rendszerre ható készítmények, és a központi idegrendszer gyógyszerei. Ez minden régióra igaz, legfeljebb a sorrendjükben lehet néhány területen el-térés. Mindhárom termékcsoport árbevétele folyamatosan nőtt, míg a többi termékcsoport gyakorlatilag stagnált. Leginkább a nőgyógyászati termékek forgalma nőtt. A fajlagos fedezeti hányad is ennél a 3 terméknél a legnagyobb, és kettőnél folyama-tosan emelkedett is. A fedezeti hányad alapján felállított termékrangsor nagyjából minden régióban egyforma. A válság nyomai semelyik csoporton sem érezhetőek, mintha nem is lett volna.

Magyar cím

Richter Gedeon Ny Rt. kereskedelmének elemzése gazdaságstatisztikai eszközökkel

Angol cím

Analysis of Gedeon Richter Plc’s trade activity with statistical methods in economy

Institution

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faculty

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

x - ARCHIV KTK - Vállalatgazdasági Intézet (megszűnt: 2015.06.30.)

Specialization

KTK - Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés (főiskolai) (PG)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Karner Cecília Anna, Dr. egyetemi docens PhDkarner@ktk.nyme.hu

Item Type: Szakdolgozat
Depositing User: Korycki László
Date Deposited: 2015. Jul. 13. 10:21
Last Modified: 2015. Jul. 13. 10:21
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/14

Actions (login required)

View Item View Item